10 cách khen ngợi tài năng trong tiếng Anh

Những lời khen ngợi có ý nghĩa rất lớn với người được tán dương. Cùng học 10 cách khen tài năng của ai đó trong bài dưới đây nhé!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

1. Have you ever taken a class on thBài viết thuộc da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642 Tin nước Mỹis or anything? – Bạn đã học về cái này bao giờ chưa?

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Wow, Rose, I’ve never seen a painting looks as if it has three dimensions like yours. Have you ever taken a class on this or anything?

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ồ, Rose, tớ chưa bao giờ thấy bức tranh nào trông như thể nó là không gian ba chiều như bức của cậu. Cậu đã học vẽ bao giờ chưa vậy?

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

2. Did anyone teach you to do this? – Đã ai dạy bạn làm việc này chưa?

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Wow, I’ve seen you play piano, did anyone teach you to do this?

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ồ, tớ vừa thấy cậu chơi piano, đã có ai dạy cậu chơi bao giờ chưa?

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

3. You make this seem effortless! – Bạn chẳng khó khăn gì khi thực hiện việc này nhỉ!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

This is a really tough thing to do, but you make this seem effortless! It is really incredible!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Đây là điều thật sự rất khó làm, nhưng bạn nó làm nó thật đơn giản! Thật không thể tin được!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

4. You are seriously gifted at this! – Cậu có tài năng thiên bẩm về lĩnh vực này!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Wow, sound great. Did you compose this song? You are seriously gifted at this.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ồ, nghe hay quá. Cậu đã viết bài hát này à? Cậu đúng là có tài năng bẩm sinh đấy.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

5. You could sell your songs/art… – Cậu có thể bán cái này đấy!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Did you paint this picture? You could sell it.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Cậu vẽ bức tranh này đấy à? Cậu có thể bán nó được đấy.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

6. You are really good at this! – Cậu thật sự có tài về cái này đấy!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

You made this cake perfectly; you are really good at cooking.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Cậu đã làm chiếc bánh này rất hoàn hảo; cậu thực sự có tài nấu nướng đấy.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

7. This is amazing/incredible/phenomenal/marvelous/etc! – Thật kinh ngạc/khó tin/phi thường/tuyệt diệu…!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

How did you manage to do that? That is absolutely phenomenal!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Làm thế nào mà bạn làm được việc này? Thật là phi thường!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

8. You are an expert at this! – Cậu đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

You did complete all of this? You are an expert at this.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Cậu đã hoàn thành xong hết cái này rồi à? Cậu đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

9. If you taught this, I would sign up! – Cậu mà mở lớp dạy, tớ sẽ đăng ký học

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

You are really good at explaining this, and you are really patient at it! If you taught a class on this, I would sign up!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Cậu giải thích rất tốt về vấn đề này, cậu thật sự rất kiên nhẫn! Nếu cậu mở lớp dạy, tớ sẽ đăng ký học!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

10. You are so skilled/talented/you really know what you are doing! – Cậu thật tài năng/ cậu thực sự biết mình đang làm gì!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Wow, this dish smell amazing. You are so skilled at cooking; you really know what you are doing!

Bài viết thuộc d07e70efcfab08731a97e7b91be644de Tin nước Mỹ

Ôi, món này thơm quá, cậu nấu ăn rất giỏi, cậu thực sự biết mình đang làm gì!

Tags:
Top 12 website giúp bạn nâng cao kĩ năng viết tiếng Anh

Top 12 website giúp bạn nâng cao kĩ năng viết tiếng Anh

Không cần thiết phải tới lớp hay có giáo viên dạy kèm, bạn vẫn có thể nâng cao khả năng viết của mình với 12 website dưới đây.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất