10 câu nói lãng mạn trong các bộ phim Mỹ nổi tiếng (Phần 2)

Chắc hẳn ai trong số chúng ta, nhất là con gái, cũng đều đã xem ít nhất một trong 10 bộ phim tình cảm nổi tiếng sau. Cùng xem lại một số câu thoại lãng mạn trong phim và thử xem bạn có nhớ chúng nằm trong cảnh nào không nhé.

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “Some people are worth melting for.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Frozen)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Có những người đáng để chúng ta tan chảy vì họ.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Nữ hoàng băng giá)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “You will never age for me, nor fade, nor die.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Shakespeare in Love)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Em sẽ không bao giờ có tuổi trong mắt anh, không phai tàn, mà là bất tử.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Shakespeare đang yêu)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “In my opinion, the best thing you can do Bài viết thuộc d3d9446802a44259755d38e6d163e820 Tin nước Mỹis find someone who loves you for exactly what you are. Good mood, bad mood, ugly, pretty, handsome, what have you.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Juno)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Tôi nghĩ, điều tuyệt nhất bạn có thể làm là tìm thấy một người yêu bạn bằng chính con người bạn. Lúc vui, lúc buồn, dù xấu, dù xinh, yêu những gì làm nên bạn.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Juno)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “But the you who you are tonight is the same you I was in love with yesterday, the you I’ll be in love with tomorrow.

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(If I Stay)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Em tối nay giống như em mà tôi yêu ngày hôm qua, và là người mà ngày mai thức dậy tôi vẫn sẽ yêu.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Nếu em ở lại)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(A walk to remember)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Tình yêu giống như một cơn gió, không thể thấy nhưng lại có thể cảm nhận được.

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Bước ngoặt đáng nhớ)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “Love means never having to say you’re sorry.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Love story)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Chuyện tình)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “Finding someone you love and who loves you back is a wonderful, wonderful feeling. But finding a true soul mate is an even better feeling. A soul mate is someone who understands you like no other, loves you like no other, will be there for you forever, no matter what. They say that nothing lasts forever, but I am a firm believer in the fact that for some, love lives on eve after we’re gone.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(P.S I love you)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Tìm được một người bạn yêu và yêu lại bạn là một điều tuyệt vời, một cảm giác tuyệt vời. Nhưng tìm được một người tri kỷ là một cảm giác còn tuyệt diệu hơn thế. Người tri kỷ là người hiểu bạn hơn ai hết, yêu bạn hơn ai hết, sẽ ở bên bạn mãi mãi dù bất kể có chuyện gì xảy ra. Người ta nói không có gì là mãi mãi, nhưng tôi tin rằng đối với một số người, tình yêu bất diệt ngay cả khi họ đã ra đi.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Tái Bút: Anh yêu em)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “Without you, today’s emotions would be the scurf of yesterday’s.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Amelie)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Không có anh, cảm xúc của ngày hôm nay sẽ chỉ là tàn vết của cảm xúc ngày hôm qua.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Cuộc đời của Amelie)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “But the heart’s not like a box that gets filled up. It expands in size the more you love.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Her)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Trái tim không như một chiếc hộp bị lấp đầy dần. Anh càng yêu nhiều hơn, thì nó càng mở rộng ra.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Nàng)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

 1. Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

  “You meet thousands of people and none of them really touch you. And then you meet one person, and your life is changed, forever.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Love and other drugs)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

“Bạn gặp hàng trăm người và không một trong số họ có thể làm bạn xao xuyến. Và rồi khi bạn gặp một người, cuộc sống của bạn đã hoàn toàn thay đổi, mãi mãi.”

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

(Tình yêu và tình dược)

Bài viết thuộc bac9162b47c56fc8a4d2a519803d51b3 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước Mỹ

Tags:
Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất