10 câu thường nói khi thanh toán tiền sau ăn

Khi cùng bạn bè đi ăn uống, lúc thanh toán chúng ta thường nói những câu như: để mình trả tiền, chia đều nhé,… Vậy trong tiếng Anh chúng được diễn đạt như thế nào?

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

1. I’ll get thBài viết thuộc 15d4e891d784977cacbfcbb00c48f133 Tin nước Mỹis.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Để tôi trả.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

2. It’s my treat this time. I’ll pay.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Lần này tôi khao. Tôi sẽ thanh toán.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

3. Let me pay this time. You can pay next time.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Để tôi trả lần này. Lần khác cậu trả.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

4. Whose round is it?

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Đến lượt ai trả tiền nhỉ?

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

5. This round is on me.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Đến lượt mình.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

6. It’s your round.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Đến lượt cậu đấy.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

7. We will go Dutch.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Chúng ta Cam – pu – chia nhé.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

8. Let’s split it.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Chúng ta chia đi.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

9. Let’s share the bill.

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Chúng ta chia ra nhé!

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

10. Keep the change!

Bài viết thuộc 0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e Tin nước Mỹ

Cứ giữ lại tiền lẻ nhé!

Tags:
Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất