12 cách nói ‘Tôi không biết’ hay hơn ‘I don’t know’

Thông thường khi nói: “Tôi không biết” trong tiếng Anh, chúng ta hay sử dụng câu: “I don’t know”. Hãy cùng tìm hiểu còn có những cách nói nào khác đồng nghĩa trong bài học dưới đây nhé!

  1. Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

    Let me check on that.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Để tôi kiểm tra lại nhé.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

2. I’ll find out and let you know.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi sẽ tìm ra và chỉ bạn nhé.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

3. I’ll double check and let you know.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi sẽ kiểm tra lại và báo bạn nhé.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

4. That’s a realy good question. I’ll find out.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Thật là một câu hỏi hay. Mình sẽ tìm ra.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

5. I haven’t looked at that yet.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

6. That requires a bit more research first.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Việc này cần tìm hiểu thêm.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

7. I’m going to investigate that futher.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi sẽ tìm hiểu thêm việc này.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

8. I’m not 100% sure on that.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi không chắc chắn 100% chuyện đó.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

9. Who knows?

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Ai biết chứ?

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

10. I have no idea.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi không có ý kiến gì hết.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

11. I dont’ have a clue.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi không có manh mối nào cả.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

12. Beats me.

Bài viết thuộc d045c59a90d7587d8d671b5f5aec4e7c Tin nước Mỹ

Tôi không biết.

Tags:
Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Không phải bất cứ cuộc gọi nào bạn cũng kết nối được với người muốn gặp. Trong trường đó, bạn có thể để lại tin nhắn cho người ở đầu dây bên kia. Bạn cần chú ý những điều sau trong nội dung tin nhắn của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất