15 cách kết thúc lịch sự trong giao tiếp

Trong giao tiếp, chúng ta chỉ thường chú ý đến cách bắt đầu một cuộc hội thoại nhưng lại bối rối không biết kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào cho lịch sự. Bài học ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn 15 mẫu câu kết thúc giao tiếp một cách rất ý tứ và khéo léo.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

1. Let’s organize the meeting to dBài viết thuộc d81f9c1be2e08964bf9f24b15f0e4900 Tin nước Mỹiscuss it further.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Chúng mình hãy sắp xếp một buổi hẹn để nói nhiều hơn về cái này nhé.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

2. I will get in contact with you about …. tomorrow.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Vậy tớ sẽ liên lạc với cậu về vấn đề … vào ngày mai nhé.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

3. Well, it was nice to meet you. I really had a great time.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

4. I enjoyed our conversation.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Tớ rất thích cuộc nói chuyện của chúng ta đấy.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

5. Please excuse me, I must go. I have a meeting in 30 minutes.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Xin thứ lỗi, tôi phải đi rồi. Tôi có một cuộc hẹn trong 30 phút nữa.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

6. Take care.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Giữ gìn sức khỏe nhé.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

7. I’m sorry but I have to make an important phone call.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Tớ xin lỗi nhưng tớ có cuộc điện thoại quan trọng.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

8. I’m very sorry but I have to speak to Mr. Lam about something.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Tôi phải nói một vài điều với anh Lam. Xin lỗi cậu nhiều nhé.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

9. Let’s talk about this some more next week.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Chúng ta sẽ nói thêm về điều này vào tuần sau nhé.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

10. I’d love to talk some more. When we can meet again?

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Tớ muốn nói chuyện nhiều hơn. Khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau?

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

11. It was nice to talk to you.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Thật vui khi nói chuyện với bạn.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

12. I’m glad we had this talk.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Mình rất vui vì chúng ta đã nói chuyện với nhau.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

13. Excuse me but I need to attend to something.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Xin thứ lỗi, tớ phải đi tham gia cái này một chút.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

14. Anyway, I’ve got to get back to work. I’m glad that we met.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Tôi phải trở lại làm việc. Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

15. Well, I don’t want to keep you from your work.

Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước Mỹ

Tớ không muốn ngắt quãng công việc của cậu nữa.

Tags:
4 lỗi chung thường gặp của người học tiếng Anh

4 lỗi chung thường gặp của người học tiếng Anh

Lẫn lộn “wear” và “put on”, diễn tả món ăn bằng cụm từ “very delicious” là những lỗi quen thuộc khi sử dụng tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu và khắc phục nó nhé !

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất