20 mẫu câu giao tiếp hữu ích khi đi xe buýt

Xe buýt là phương tiện giao thông phổ biến ở nước ngoài. Di chuyển bằng phương tiện này sẽ rất tiện lợi và tiết kiệm nếu bạn nắm được những mẫu câu giao tiếp cần thiết.

  1. Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

    1. Khi ở bến xe buýt

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Would you tell me which bus takes me to …?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Bạn có thể nói cho tôi chuyến xe buýt nào sẽ tới …. không?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Sure. You can take route No …

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Chắc chắn rồi. Bạn có thể bắt xe …

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Are these direct lines or might I need to change else where?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Xe này sẽ tới thẳng đó hay tôi phải chuyển xe khác nữa?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

No, thBài viết thuộc 6c29793a140a811d0c45ce03c1c93a28 Tin nước Mỹis bus is direct.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Ồ không, xe sẽ đi tới thẳng đó.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

That’s great. When can I expect them?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Ồ tuyệt quá. Khi nào tôi mới bắt được xe nhỉ?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

They should be here in a few minutes.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Chắc là vài phút nữa thôi.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Please could you tell me where I can catch the route No ..?.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Tôi có thể bắt xe buýt tuyến … ở đâu?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

You can catch it at the bus station near ….

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Bạn có thể bắt xe ở trạm xe buýt gần ….

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Does this bus go to…?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Xe bus này có tới … không?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

How often does the bus number … come?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Bao lâu có một chuyến xe …?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

The bus comes every fifteen minutes.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Cứ 15 phút có 1 chuyến.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

How long does it take me to go to …?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian đi từ … đến…?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

2. Khi trên xe

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

What is the fare for that route?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Đi chặng này hết bao nhiêu vậy?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

What is the child’s fare?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Vé của trẻ em thì thế nào?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

I need to get off at …

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Tôi cần xuống xe ở …

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Which is the closest bus stop to … ?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Đâu là bến đỗ xe buýt gần nhất để tới … ?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

3. Giao tiếp với các hành khách khác

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

May I sit here?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Tôi có thể ngồi đây không?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Would you like my seat?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Bạn có muốn ngồi chỗ tôi không?

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

I’ll stand.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ đứng.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Excuse me, this is my stop.

Bài viết thuộc aff1621254f7c1be92f64550478c56e6 Tin nước Mỹ

Xin lỗi, đây là điểm dừng của tôi.

Tags:
Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Không phải bất cứ cuộc gọi nào bạn cũng kết nối được với người muốn gặp. Trong trường đó, bạn có thể để lại tin nhắn cho người ở đầu dây bên kia. Bạn cần chú ý những điều sau trong nội dung tin nhắn của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất