21 ngành có thu nhập cao trong thời gian tới

Khi tìm một công việc hay một ngành nghề, hai điều nhiều người thường cân nhắc là nghề nào có thu nhập cao, và nghề nào phát triển mạnh trong thời gian tới, theo báo mạng Business Insider.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Ngoài những nghề thuộc lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin luôn nằm trong danh sách những nghề nghiệp phát triển nhanh chóng trong thời gian tới, thì trang Business Insider vừa công bố một danh sách 21 ngành nghề có thu nhập ổn định và lương khá để giúp giới trẻ định hướng nghề nghiệp.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Danh sách này dựa vào thông tin do Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ nhằm dự đoán mức phát triển việc làm trong nhiều ngành nghề khác nhau đến năm 2026, và thu nhập trung bình hiện nay của các nhân viên trong các lĩnh vực này trong năm nay, để lập ra danh sách những ngành nghề phát triển mạnh trong một thập niên tới.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Danh sách này sẽ tập trung vào những ngành có thu nhập trên $37,040, tức tiền thu nhập trung bình vào năm 2016.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

21. Nông dân, chủ trang trại, và các việc quản trị nông nghiệp

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Nhân viên trong lĩnh vực này làm các công việc trồng trọt, hay điều hành, hoặc chỉ đạo vấn đề quản lý hành chính các nông dân, trang trại, nhà kính, thủy sản, chăm sóc động vật, gỗ, hoặc những dịch vụ nông nghiệp khác.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 68,700.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $66,360.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: High school diploma or equivalent.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

20. Computer systems analysts

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Nhân viên trong lĩnh vực này phân tích các dữ kiện mà hệ điều hành thường gặp và đưa ra các biện pháp cải thiện.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 53,000.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $87,220.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

19. Nhân viên bán sỉ mặt hàng và nhân viên bán sỉ các thiết bị (trừ các sản phẩm và thiết bị khoa học kỹ thuật)

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Nhân viên trong lĩnh vực này bán các mặt hàng cho những trung tâm bán sỉ và những xưởng sản xuất cho các công ty hay cá nhân có nhu cầu.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 81,100.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $57,140.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

18. Tài xế xe tải và máy kéo

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những nhân viên này chuyên chở sản từ nơi này đến địa điểm cần giao.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 113,800.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $41,340.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Trên trung học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

17. Quản trị dự án xây dựng

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những nhân viên này điều hành và chỉ đạo công nhân phá vỡ hay xây cất công trình.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 76,300.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $62,980.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

16. Thiết kế phần mềm

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những nhân viên này quản trị, điều hành, và coi tổng quát phần mềm điện toán.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 46,100.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $106,860.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

15. Bác sĩ vật lý trị liệu

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Các chuyên viên bác sĩ giúp bệnh nhân phục hồi từ các chấn thương.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 60,000.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $85,400.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Bằng bác sĩ và bằng chuyên môn.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

14. Y tá cao cấp (Nurse practitioners)

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Các ý chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 56,000.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $100,910.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cao học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

13. Giáo viên tiểu học (trừ giáo viên thể dục)

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Giáo viên giảng dạy kiến thức cơ bản cho học sinh.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 104,100.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $55,800.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

12. Quản trị công nghệ thông tin

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Các chuyên viên công nghệ thông tin lên kế hoạch và điều hành máy tính.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 43,800.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $135,800.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

11. Giáo viên dạy sức khỏe bậc cao học

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Các giáo viên dạy về nhà sĩ, kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, thuốc, y dược, sức khỏe, trị liệu và thú ý.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 60,500.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $99,360.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Bằng bác sĩ và bằng chuyên môn.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

10. Quản trị các dịch vụ y tế và quản lý bệnh viện

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những nhân viên lên kế hoạch, chỉ đạo, và quản lý những dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 69,800.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $96,540.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

9. Chuyên viên phân tích

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những chuyên viên nghiên cứu và lên hướng giải quyết cho các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 96,500.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $81,330.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

8. Chuyên viên phân tích thị trường và chuyên viên marketing

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Người chuyên tìm hiểu và phân tích tình hình thị trường, và lên chiến lược marketing thích hợp.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 136,000.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $62,560.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

7. Luật sư

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Người đại diện cho thân chủ trong những vấn đề pháp lý.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 74,800.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $118,160.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Bằng luật sư và bằng chuyên môn.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

6. Nhân viên kế toán và nhân viên kiểm tra thuế, tài chính

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những nhân viên kiểm tra, xem xét, và giễn giải vấn đề tài chính cho công ty.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 140,300.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $68,150.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

5. Bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ phẩu thuật

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Điều trị và phẩu thuật cho bệnh nhân trong linh vực chuyên môn.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 49,600.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $206,920.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Bằng bác sĩ và bằng chuyên môn.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

4. Quản trị tài chính

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Những chuyên viên quản lý và điều hành các khoản tài chính cho công ty.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 108,400.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $121,750.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

3. Nhân viên quản trị

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Người lên kế hoạch, quản lý, chỉ đạo và điều hành các kế hoạch cho công ty.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 205,900.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $99,310.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

2. Chuyên viên viết phần mềm

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Các chuyên viên viết và thiết lập các ứng dụng phần mềm.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 253,400.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $100,080.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

1. Y tá

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Các y tá kiểm tra tổng quát và chăm sóc cho bệnh nhân

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Dự trù số lượng công việc vào năm 2026: 437,000.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Thu nhập trung bình năm 2016: $68,450.

Bài viết thuộc c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu học vấn: Cử nhân đại học.

Tags:
Công việc gì giúp ông Obama có thu nhập cao hơn “nghề” Tổng thống Mỹ?

Công việc gì giúp ông Obama có thu nhập cao hơn “nghề” Tổng thống Mỹ?

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Obama đang có con đường kiếm tiền thuận lợi với mức thù lao cao hơn nhiều so với lương thời còn là Tổng thống Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất