30 cách than mệt trong tiếng Anh (P.1)

Khi muốn diễn tả trạng thái mệt, chúng ta thường nói: “I am tired”. Hãy thử những câu thú vị hơn dưới đây nhé!

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

1. I’m dog-tired. – Tôi rất mệt.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

2. I’m spent. – Tôi hết năng lượng rồi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

3. I’m on my last legs. – Tôi mệt muốn chết.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

4. I’m bushed. – Tôi rất mệt.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

5. I’m exhausted. – Tôi kiệt sức rồi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

6. I’m worn out. – Tôi hết năng lượng rồi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

7. I’m knackered. – Tôi mệt nhoài.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

8. I’m beat. – Tôi ê ẩm hết cả người rồi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

9. I’m pooped. – Tôi ê ẩm toàn thân rồi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

10. I’m done. – Tôi xong rồi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

11. Have the hots for somebody

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ý nghĩa: thấy một ai đó vô cùng hấp dẫn

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Nadine has the hots for the new apprentice. I wouldn’t be surprised if she asked him out.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Nadine có cậu học viên mới vô cùng hấp dẫn. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy rủ anh ta đi chơi.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

12. Break up/split up (with somebody)

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ý nghĩa: chia tay

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Have you heard that Marian and Joseph have split up? I wonder what happened. They were so good together.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Cậu đã nghe gì chưa? Marian và Joseph đã chia tay. Tớ tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Họ từng rất hạnh phúc.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

13. To be someone’s and only love

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ý nghĩa: trở thành người yêu duy nhất của ai đó

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

You are always my one and only love.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Em luôn là tình yêu duy nhất của anh.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

14. To have a crush on someone

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ý nghĩa: say đắm ai đó

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Sally has had a crush on James since they were at university together but he doesn’t realize this.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Sally đã yêu James say đắm kể từ khi họ học cùng nhau ở trường đại học nhưng anh ấy đã không nhận ra điều này.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

15. To fancy someone

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ý nghĩa: thấy ai đó rất hấp dẫn

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

My friend really fancies you.

Bài viết thuộc 42e77b63637ab381e8be5f8318cc28a2 Tin nước Mỹ

Bạn tớ thực sự gục trước cậu rồi đấy.

Tags:
Ông bố gốc Việt bị miệt thị về tiếng Anh đã tìm được việc

Ông bố gốc Việt bị miệt thị về tiếng Anh đã tìm được việc

Ông Minh Huynh, người từng bị miệt thị vì không biết tiếng Anh, được một công ty giao nhận hàng của Mỹ tuyển vào làm lái xe.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất