30 thành ngữ thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh (phần 2)

Thành ngữ luôn làm cho câu nói của chúng ta thêm sinh động nhưng cũng gây nhiều rắc rối vì khá khó hiểu, mang ý nghĩa biểu trưng. Dưới đây là 30 thành ngữ thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

A piece of cake – Dễ như ăn bánh

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

It’s a piece of cake to pass that exam.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Vượt qua kỳ thi đó dễ như ăn bánh.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

To feel under the weather – Cảm thấy không khỏe

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

I feel under the weather, so could I leave now?

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Tôi thấy không khỏe, tôi có thể về sớm không?

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

To hit the Bài viết thuộc 069d3bb002acd8d7dd095917f9efe4cb Tin nước Mỹnail on the head – Hoàn toàn chính xác

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

He hit the nail on the head when he told that Michael’s evidence Bài viết thuộc a7aeed74714116f3b292a982238f83d2 Tin nước Mỹis not persuasive.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Anh ấy hoàn toàn chính xác khi nói rằng bằng chức của Michael thiếu thuyết phục.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Close but no cigar – Tí nữa thì thắng

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

You all had some very good guesses — close but no cigar.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Bạn đoán gần đúng hết – tí nữa thì thắng.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Hang on a second – Chờ chút

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Please, hang on a second. I’ll give you the detail information.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Xin chờ chút. Tôi sẽ đưa anh thông tin chi tiết.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Spill the beans – Tiết lộ bí mật

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Please don’t spill the beans. We intend to hold a birthday party for John.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Đừng tiết lộ bí mật. Bọn mình định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho John.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Stray on track – Đúng định hướng

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

We still keep plan straying on the track.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Chúng ta vẫn giữ dự án đi đúng hướng.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Take it easy – Hãy bình tĩnh

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Take it easy, you maybe forget the key in the car.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Bình tĩnh nào, có thể bạn quên chìa khóa ở trong xe.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Throw an idea around – Bỗng dưng nảy ra ý tưởng

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

He threw an idea around about the design when watching a cartoon film.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Anh ấy bỗng nảy ra ý tưởng thiết kế khi đang xem bộ phim hoạt hình.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Your guess is as good as mine – Không ý kiến gì thêm

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

I think your plan is perfect; your guess is as good as mine.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Tôi nghĩ kế hoạch của cậu thật hoàn hảo, không ý kiến gì thêm.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Taste of your own medicine – Quả báo (điều gì đó xảy ra với bạn tương tự việc bạn đã làm với người khác)

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

If you did something wrong to others, you will taste of your own medicine.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Nếu bạn đối xử không tốt với người khác, bạn sẽ gặp quả báo.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Off one’s rocker – Dở hơi, điên rồ

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

I’m going to go off my rocker if I have to hear that song one more time.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Tôi sẽ phát điên mất nếu phải nghe bài hát đó thêm lần nữa.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Can’t stand (something) – Không thể chịu được cái gì đó

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

I can’t stand living here.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Tôi không thể chịu nổi sống ở đây nữa.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Driving me bananas – Khiến tôi cảm thấy phát khùng

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

That sounds drove me bananas.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Âm thanh đó khiến tôi phát khùng.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Picture paints a thousand words – Hình ảnh hơn ngàn lời nói

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

The way he looked at me makes me cry, a picture paints a thousand words.

Bài viết thuộc b7892fb3c2f009c65f686f6355c895b5 Tin nước Mỹ

Cách anh ấy nhìn tôi khiến tôi khóc, một hình ảnh hơn ngàn lời nói.

Tags:
Những lời chúc 20/10 ý nghĩa nhất bằng tiếng Anh

Những lời chúc 20/10 ý nghĩa nhất bằng tiếng Anh

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, bạn hãy tặng mẹ, vợ, người yêu và bạn bè đồng nghiệp nữ lời chúc tốt đẹp bằng tiếng Anh nhé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất