31 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng khi đi mua sắm

Mua sắm là sở thích của hầu hết mọi cô gái, kể cả những bà nội trợ bận rộn. Cùng với cuộc sống ngày càng hiện đại, mua sắm trở thành một trong những cách giải trí của chị em mội khi gặp chuyện buồn hay stress. Đặc biệt, khi đi du lịch tại những thiên đường như Hồng Kong, Thái Lan, Paris,... chắc hẳn không cô gái nào có thể từ chối việc ghé qua và mua một số món hàng cho riêng mình.

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Hãy nắm vững 31 mẫu câu Bài viết thuộc 6aab1270668d8cac7cef2566a1c5f569 Tin nước Mỹtiếng Anh giao tiếp thông dụng khi đi mua sắm mà Apollo 360 chia sẻ sau đây để có thể thoả mãn sở thích của mình ở mọi nơi bạn tới nhé.

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

1

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Can I help you?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

2

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Do you sell any … ? or Do you have any … ?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có bán …. không?

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

3

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

I’m looking for … Can you tell me where it Bài viết thuộc 274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4 Tin nước Mỹis, please?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Tôi đang tìm … Bạn có thể chỉ tôi xem nó ở đâu không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

4

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

How much is this? Or How much does it cost?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Cái này giá bao nhiêu vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

5

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Do you know anywhere I could try?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có biết bất kỳ nơi nào khác tôi nên tìm thử?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

6

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Does it come with a guarantee?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Mặt hàng này có kèm bảo hiểm không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

7

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Would you like anything else?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có muốn mua thứ gì khác không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

8

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Do you deliver?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có cần vận chuyển không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

9

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Is it returnable?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Sản phẩm này có thể trả lại không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

10

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

That’s cheap!

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Thật là rẻ!

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

11

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

That’s good value!

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Cái này thật là tốt!

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

12

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

That’s too expensive!

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Cái này đắt quá!

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

13

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Ok, I’ll take this

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Được rồi, tôi sẽ lấy cái này.

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

14

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

It doesn’t fit

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Nó không vừa

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

15

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

It is wrong size

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Cái này nhầm cỡ rồi

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

16

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

How much is the tax?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Thuế của sản phầm này hết bao nhiêu vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

17

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Where is the fitting room?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Phòng thử đồ ở đâu vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

18

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

What is the material of this one?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Chất liệu của cái này là từ gì vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

19

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

How does this jean look on me?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Tôi mặc chiếc quần jean này trông thế nào?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

20

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Can you give me any off?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có thể giảm giá cho tôi không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

21

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Do you take cash/cheque/credit card?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt/séc/thẻ tín dụng?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

22

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Buy one get one free

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Mua 1 tặng 1

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

23

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Are you open on … ?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Cửa hàng có mở cửa vào … ?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

24

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

What time do you close?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Khi nào cửa hàng đóng cửa?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

25

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

I’d like to return this.

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Tôi muốn trả lại cái này

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

26

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Have you got any things cheaper?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có cái nào rẻ hơn không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

27

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Is this new or used?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Cái này mới hay đã được sử dụng rồi vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

28

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

What is the total?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Tổng hết bao nhiêu vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

29

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Do you have the receipt?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Bạn có hoá đơn không?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

30

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

What is the price after the discount?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

Giá sau khi chiết khấu là bao nhiêu vậy?

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

31

Bài viết thuộc 4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677 Tin nước Mỹ

May I try it on?

Tags:
Bảo lãnh đi Mỹ diện anh em ruột – Hồ sơ cần chuẩn bị

Bảo lãnh đi Mỹ diện anh em ruột – Hồ sơ cần chuẩn bị

Trong số những diện bảo lãnh để sang Mỹ sinh sống thì diện anh em ruột là một trong những con đường phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất. 

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất