40 từ viết tắt dân mạng hay dùng

Khi nói chuyện trên mạng, người dùng thường sử dụng một số từ viết tắt cho thuận tiện. Cùng điểm qua 40 từ dưới đây nhé!

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

2moro – tomorrow: ngày mai

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

2nte – tonight: tối nay

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

AFAIK – as far as I know: theo những gì tôi biết được

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

AMA – ask me anything: có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

ASAP – as soon as possible: càng sớm càng tốt

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

B3 – bla bla bla: bla bla bla (vân vân)

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

BFF – best friend forever: mãi là bạn tốt

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

BRB – be right back: quay lại ngay thôi

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

BTW – by the way: tiện thể

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

CU – see you: gặp lại sau nhé

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

FAQ – frequent asked questions: các câu hỏi thường gặp

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

FYI – for your information: thông tin tham khảo

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

HBD – happy birthday: chúc mừng sinh nhật

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

HMU – hit me up: liên lạc sau nhé (chào mời việc liên lạc)

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

DC – I don’t care: tôi không quan tâm

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

IDK – I don’t know: tôi không biết

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

IKR – I know right: tôi biết là đúng

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

ILY – I love you: tôi yêu bạn

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

IMO – in my opinion: theo quan điểm của tôi

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

JK – just kidding: chỉ đùa thôi

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

LMK – let me know: hãy cho tôi biết

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

LOL – laugh out loud: cười to

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

MoF – male of female: là nam hay nữ

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

NC – no comment: không ý kiến gì

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

NM – not much: không nhiều lắm

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

NP – no problems: không vấn đề gì

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

NVM – never mind: không sao đâu, đừng để tâm

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

OIC – oh I see: ô tôi biết rồi

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

OMG – oh my god: ôi trời ơi

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

OMW – on my way: đến ngay đây

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

OTP – on the phone: đang nghe điện thoại

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

SMH – shake my head: lắc đầu

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

TBH – to be honest: thú thật là, nói thật là

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

TGIF – thank God Bài viết thuộc 758874998f5bd0c393da094e1967a72b Tin nước Mỹis Friday: Ơn Chúa thứ sáu đã đến rồi (tới lúc được nghỉ ngơi rồi)

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

THX – thanks: cảm ơn

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

TMI – too much information: thông tin quá nhiều

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

TTYL – talk to you latter: nói chuyện sau nhé

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

TTYS – talk to you soon: nói chuyện với bạn sau nhé

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

UR – you are: là bạn

Bài viết thuộc 68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c Tin nước Mỹ

WB – well come back: xin chào quay trở lại

Tags:
30 thành ngữ thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh (phần 1)

30 thành ngữ thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh (phần 1)

Thành ngữ luôn làm cho câu nói của chúng ta thêm sinh động nhưng cũng gây nhiều rắc rối vì khá khó hiểu, mang ý nghĩa biểu trưng. Dưới đây là 30 thành ngữ thường xuyên xuất hiện trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất