50 từ lóng người Anh – Mỹ hay dùng (phần I)

Nếu bạn hiểu và biết dùng từ lóng, người bản xứ sẽ thấy bạn thân thiện hơn. Vậy nên đừng quên bỏ túi những từ lóng dưới đây nhé. Bên cạnh từ lóng là những từ/cụm từ thông thường đồng nghĩa, bạn sẽ dễ dàng hiểu được nó hơn.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Absobloodylootely – YES!: đồng ý!, tuyệt vời! ( nói trong trường hợp rất cao hứng vui vẻ)

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Do you want to go fBài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹishing with me son?

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Con có muốn đi câu với bố không con trai?

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Absobloodylooely dad!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Tuyệt vời!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Anti-Clockwise – We Say Counter Clockwise: chiều ngược kim đồng hồ

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

You should turn this button to the anti clockwise.

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Bạn nên vặn cái nút này ngược chiều kim đồng hồ.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Blimey! – My Goodness : trời ơi

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Oh blimey! Look what you did with my vase, son!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ôi trời ơi! Nhìn xem con đã làm gì với cái lọ hoa của mẹ, con trai!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Bloody – Damn: trời đánh, khốn nạn

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

I’ve had a bloody/ damn awful week.

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Tớ đã có một tuần chết tiệt.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Bee’s Knees – Awesome:  tuyệt vời

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

I’ve just made a cupcake for you, enjoy it!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Mẹ vừa làm một cái bánh cupcake cho con đấy nhé, ăn ngon nhé!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Awesome, Thanks mom!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Tuyệt vời, cảm ơn mẹ!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Bespoke – Custom Made: may đo ( cách Bài viết thuộc 1f50893f80d6830d62765ffad7721742 Tin nước MỹViệt Nam gọi là hàng thiết kế, hàng tự may đo, không phải sản xuất công nghiệp)

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

I’ve just bought a bespoke suite. It’s quite unique!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Tớ vừa mua một bộ vest hàng thiết kế. Nó đúng là hàng độc!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Bob’s Your Uncle – There you go!: Của bạn đây

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Please give me a cup of tea!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Cho tớ một ly trà nào!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Bob’s your uncle.

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Của cậu đây.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Bog Roll – Toilet Paper:  giấy vệ sinh

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Remember buying a box of bog roll when you go to super market!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Nhớ mua một túi giấy vệ sinh khi con đi siêu thị nhé!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Bugger – Jerk: đồ tồi, đồ dơ dáy

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

You’ve just hit that poor dog? You’re bugger!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Cậu vừa đánh chú chó tội nghiệp đó à? Cậu đúng là đồ tồi!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  C of E – Church of England: nhà thờ Anh quốc

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Have you ever been to a C of E!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Bạn đã bao giờ tới một nhà thờ ở nước Anh chưa?

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Chap – Male or friend: người đàn ông (gọi bạn bè theo một cách thân thiện, từ cổ)

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Come on, chaps, let’s go for a drink!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Nào, đi uống thôi các chiến hữu!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Chuffed – Proud: tự hào

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

He was chuffed a bit to learn that he won.

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Anh ấy cảm thấy tự hào chút ít khi biết mình thắng cuộc.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Cock-up – Screw up :  làm hỏng rồi

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

There’s been a big screw-up with ourhotel reservation.

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Chúng ta có một sự nhầm lẫn lớn trong việc đặt phòng tại khách sạn chúng ta rồi.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Dodgy – Suspicious: đáng nghi ngờ, mờ ám, thiếu minh bạch

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Vi dụ: I don’t want to get involved in anything dodgy.

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Tôi không muốn dính dáng tới bất kỳ điều gì mờ ám.

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Dog’s Bollocks – Awesome: tuyệt vời

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

The sound of that music instrument is dog’s bollocks!

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Âm thanh của nhạc cụ đó thật tuyệt vời!

 1. Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

  Fancy – Like: thích

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Do you fancy going out this morning?

Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹ

Bạn có hứng thú ra ngoài sáng nay không?

Tags:
10 cách nói 'Anh nhớ em' hay nhất bằng tiếng Anh

10 cách nói "Anh nhớ em" hay nhất bằng tiếng Anh

Có nhiều cách diễn đạt thay thế “I miss you” khi bạn muốn nói rằng bạn đang nhớ ai đó. Hãy cùng tìm hiểu một số mẫu câu thay thế nhé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất