65 mẫu câu giao tiếp thông dụng trong quán cà phê

Trong bài học này, chuyên mục xin giới thiệu tới độc giả những câu giao tiếp thường gặp khi vào cửa hàng bán đồ uống, gồm cả cho khách hàng và người phục vụ.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

1. Chào hỏi và xem thực đơn

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Hello, how can I help you?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

What woud you like to drink?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách muốn dùng gì?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

What are you having?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách sẽ dùng gì?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

What can I get you?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Tôi có thể lấy gì cho quý khách?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Can I have the menu, please?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Có thể đưa cho tôi thực đơn được không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I’d like the menu, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Vui lòng cho tôi xem thực đơn.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Of course, here you are.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Vâng, đây ạ.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Okay! Thanks!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Được rồi! Cảm ơn!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

2. Gọi đồ 

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Just give me a few minutes, ok?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cho tôi vài phút nhé, được chứ?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Oh yeah, take your time.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ồ vâng, quý khách cứ thong thả.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Are you ready to order?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách đã chọn chưa?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I’ll take thBài viết thuộc 5487315b1286f907165907aa8fc96619 Tin nước Mỹis.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Tôi chọn món này.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I’ll take this one.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Tôi chọn món này.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Yes, I’d like a glass of orange juice, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Vâng, tôi muốn một ly nước cam ép, cảm ơn.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I would like a cup of coffee, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cho tôi một tách cà phê nhé.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I’ll have a coffee, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cho tôi một ly cà phê.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

A beer, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cho tôi một cốc bia.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Which beer would you like?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách muốn uống bia gì?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Would you like ice with that?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách có muốn thêm đá không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

No ice, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Đừng cho đá.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

A little, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cho tôi một ít.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Lots of ice, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cho tôi nhiều đá.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Is it for here or to go?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách uống ở đây hay mang về?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Drink in or take-away?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Uống ở đây hay mang về ạ?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Is that all?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Còn gì nữa không ạ?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

That’s all.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Thế thôi.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Would you like anything else?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách có gọi gì nữa không ạ?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Nothing else, thank you.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Thế thôi, cảm ơn.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Alright, I’ll come back in a few minutes!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Được rồi, tôi sẽ trở lại sau vài phút!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Sorry, we are out of orange juice.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Xin lỗi, chúng tôi hết nước cam rồi.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I’m sorry, we’re out of that.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Xin lỗi, chúng tôi hết món đó rồi.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Can you change your order please?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách có thể đổi món khác được không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ah okay. So…I’d like to change it into … lemon juice, please.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

À được rồi. Thế…tôi muốn đổi nước chanh, cảm ơn.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

How long will it take?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Sẽ mất bao lâu?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

It’ll take about twenty minutes.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Mất khoảng 20 phút.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Please wait for twenty minutes.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Quý khách đợi 20 phút nhé.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Here’s your coffee.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Đây là cà phê của quý khách.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Oh, But I don’t need a cup of coffee.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ồ, tôi không cần cafe.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

This isn’t what I ordered.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Đây không phải cái tôi đã gọi.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Really? Let me check it again.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Vậy sao? Đổi tôi kiểm tra lại.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Yeah okay, but I think I ordered lemon juice.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Vâng được chứ, tôi nghĩ là mình đã gọi nước chanh.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Oh yeah! I’m so sorry about that.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ồ vâng! Tôi rất xin lỗi.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Let me change it for you.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Để tôi đổi cho quý khách.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Here it is! Enjoy your time here!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Đây ạ! Chúc quý khách vui vẻ!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Do you have any sandwiches?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ở đây có bánh mì kẹp không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Do you serve food?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ở đây có phục vụ đồ ăn không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

We’ve been waiting for a long time.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Chúng tôi đợi lâu quá rồi.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Are you being served?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Đã có người phục vụ quý khách chưa?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

I’m being served, thanks.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Có rồi, cảm ơn.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Thank you so much. I enjoy it.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cảm ơn, tôi thấy vui đó.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Yeah, you’re always welcome!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Vâng, quý khách luôn được chào đón ở đây!

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Enjoy your meal.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Chúc quý khách ngon miệng.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

3. Hỏi về Internet trong quán

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

What’s the wifi password?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Mật khẩu wifi là gì nhỉ?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Do you have internet access here?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ở đây có truy cập internet không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Do you have wireless internet here?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Ở đây có internet không dây không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

What’s the password for the internet?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Mật khẩu vào internet là gì?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Wifi password is 1 2 3 4 5 6 7 8.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Mật khẩu Wifi là 1 2 3 4 5 6 7 8.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

4. Thanh toán

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Can I get the bill please?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Tính tiền cho tôi nhé?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

The bill, please?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Đưa cho tôi hóa đơn được không?

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Of course. I’ll be right back.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Tất nhiên rồi. Tôi sẽ trở lại ngay.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Here’s your bill.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Hóa đơn của quý khách đây ạ.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

The total is ten thousand dong.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Số tiền quý khách cần thanh toán là 10 ngàn.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

5. Cảm ơn và chào tạm biệt

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Thank you so much.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Cảm ơn bạn nhé.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

My pleasure. Please come back soon.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Rất hân hạnh. Quý khách lần sau nhớ quay lại nhé.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Of course. I’ll back.

Bài viết thuộc bea5955b308361a1b07bc55042e25e54 Tin nước Mỹ

Tất nhiên rồi. Tôi sẽ trở lại.

Tags:
TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN TẠI TIỆM LÀM TÓC SALON

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN TẠI TIỆM LÀM TÓC SALON

Đây là một số câu nói tiếng Anh bạn cần học vẹt khi đi làm thợ cắt tóc hoặc nhuộm tóc ở hiệu tóc thường xuyên có khách nước ngoài sử dụng Anh ngữ

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất