7 điều kiện để trở thành công dân Mỹ

Để được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ bảy điều kiện.

Điều kiện thứ nhất: Đương đơn phải ít nhất là 18 tuổi.

Điều kiện thứ hai: Đương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân.

Điều kiện thứ ba: Đương đơn phải cư ngụ liên tục năm năm ở Hoa Kỳ (trường hợp chỉ cần ba năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ, và đã lập hôn thú với nhau ít nhất ba năm).

Điều kiện thứ tư: Đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian.

Điều kiện thứ năm: Đương đơn phải là người tuân theo các điều luật của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Điều kiện thứ sáu: Đương đơn phải bày tỏ sự hiểu biết căn bản về Anh Ngữ, về Lịch Sử và về Chính Phủ Hoa Kỳ.

Điều kiện thứ bảy: Đương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt.

Các điều kiện này quy định những gì?

Điều kiện thứ nhất: Đương đơn phải 18 tuổi lúc nộp đơn (ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh). Ngày nộp đơn nghĩa là ngày đơn quốc tịch được Sở Di Trú nhận. Nếu đơn nộp trước ngày sinh nhật thứ 18 thì khi phỏng vấn, sĩ quan của Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ tự động bác đơn.

Điều kiện thứ hai: Là người nộp đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân. Nghĩa là chỉ có thường trú nhân mới được nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ (ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh).

Điều kiện thứ ba: Đương đơn phải cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ năm năm (ba năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ như đã ghi ở trên). Cư ngụ liên tục có nghĩa là đương đơn phải nhận Hoa Kỳ là nơi định cư của họ.

Để rõ hơn, cư ngụ liên tục không có nghĩa bắt buộc luôn luôn phải có mặt tại Hoa Kỳ, đương đơn được quyền rời Hoa Kỳ thời gian ngắn hạn trong năm năm thường trú, nhưng khi rời Hoa Kỳ phải có ý định trở lại Hoa Kỳ.

Nếu đương đơn vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ sáu tháng cho đến một năm, thì sự vắng mặt đó sẽ cắt đứt sự cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ và đơn sẽ bị bác. Nhưng nếu đương đơn chứng minh rằng họ vẫn còn việc làm tại Hoa Kỳ, vẫn còn gia đình thân thuộc cư ngụ tại Hoa Kỳ, và trong thời gian vắng mặt Hoa Kỳ họ không làm việc ngoài Hoa Kỳ thì sự vắng mặt đó sẽ không bị cắt đứt quyền cư ngụ liên tục tại Hoa Kỳ.

Nếu vắng mặt tại Hoa Kỳ liên tục từ một năm trở đi sẽ bị phạt và phải bắt đầu thời gian cư ngụ tại Mỹ lại bốn năm một ngày, sau đó mới có thể được nộp đơn lại.

Đơn nhập tịch có thể nộp trong vòng 90 ngày trước năm năm hoặc ba năm (nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ như đã ghi ở trên). Trường hợp ba năm, người nộp đơn phải chứng minh vẫn còn sống chung với người vợ hoặc chồng là công dân Hoa Kỳ. Trường hợp nộp đơn sớm 90 ngày trước khi hội đủ năm năm chỉ được áp dụng trong trường hợp cư trú liên tục tại Hoa Kỳ mà thôi.

Lưu ý quan trọng: Nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên một năm khi trở về Hoa Kỳ mà không có re-entry permit, thẻ xanh sẽ bị lấy lại tại cửa nhập cảnh và sẽ bị đưa ra Tòa Di Trú trục xuất.

Sở Di Trú cho rằng những người thường trú nhân này “abandonned residency” tức là đã rời bỏ Hoa Kỳ và không có ý định ở lại Hoa Kỳ nữa. Nhưng nếu thường trú nhân vắng mặt tại Hoa Kỳ trên một năm và dưới hai năm, khi trở về Hoa Kỳ có re-entry permit thì có thể sẽ được cho nhập cảnh nhưng về vấn đề quốc tịch thì sẽ bị phạt bốn năm một ngày.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười, 2019.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Giêng, 2013, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Sáu, 2014, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2007, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Một, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Tags:
Mỹ: Máu một phụ nữ chuyển sang màu xanh vì uống thuốc

Mỹ: Máu một phụ nữ chuyển sang màu xanh vì uống thuốc

Một phụ nữ trẻ người Mỹ đã gặp phải một tình trạng hiếm gặp biểu hiện bằng màu da tái nhợt và máu chuyển sang màu xanh biển.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất