» 
 » 

Chi phí nhà ngăn việc học đại học ở California

Chi phí nhà ngăn việc học đại học ở California

Vấn đề khó khăn gây cản trở cho sinh viên theo học các đại học công lập ở California không phải là phẩm chất giáo dục, mà chính là vì các trường này không có nhiều nỗ lực để giúp sinh viên của mình tìm được nơi ở với giá phải chăng, theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây trên toàn tiểu bang về học đại học ở California.