bang california - Cháy rừng lan rộng, trở thành vụ cháy lớn nhất lịch sử bang California, Mỹ