Bảo lãnh người thân: Lợi tức phải 250% trên mức nghèo liên bang?

Có hay không chuyện Sở Di Trú USCIS muốn tăng từ 125% lên tới 250% mức nghèo liên bang mới được bảo lãnh người thân?

Vào ngày 10 Tháng Mười, 2018, Sở Di Trú USCIS đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Nghị (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 Tháng Mười, 2018, để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dứt vào ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018. Sau thời điểm này, Sở Di Trú USCIS sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

Có nhiều lời đồn đãi trong cộng đồng người Việt của chúng ta, làm rất nhiều người bị hoang mang, rằng quy định của Sở Di Trú USCIS sẽ đòi hỏi lợi tức phải ít nhất 250% trên mức nghèo liên bang (Federal Poverty Guidelines) thì mới có cơ hội để bảo lãnh cho thân nhân của mình.  Những lời đồn đó không chính xác.

Trước nhất, Quy Định Đề Nghị này được Sở Di Trú USCIS đưa ra, cho nên chỉ áp dụng cho Sở Di Trú USCIS, ngoại trừ một cơ quan khác quyết định áp dụng quy định này của Sở Di Trú USCIS.

Sở Di Trú USCIS có nói trong thông báo Quy Định Đề Nghị rằng quy định mới này chỉ áp dụng trong trường hợp gia hạn tình trạng di trú (Extension of Status), thay đổi tình trạng di trú (Change of Status), và điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status).

Thứ nhì, Sở Di Trú USCIS không có quyền thay đổi điều luật trong bộ luật di trú mà chỉ có Quốc Hội Hoa Kỳ mới có quyền. Điều luật 213A trong bộ luật di trú có nói rõ mẫu bảo trợ tài chánh chỉ yêu cầu người bảo trợ chứng minh lợi tức tối thiểu 125% trên mức nghèo liên bang mà thôi.  Nếu Sở Di Trú USCIS muốn tăng từ 125% lên tới 250% mức nghèo liên bang thì chỉ có Quốc Hội Hoa Kỳ mới được quyền thay đổi điều luật 213A của bộ luật di trú.

Theo luật lệ của Hoa Kỳ thì sau khi Quốc Hội ban hành một điều luật nào đó thì những cơ quan hành chánh được quyền lập ra quy định để chấp hành điều luật của Quốc Hội và đăng Quy Định Đề Nghị trên Công Báo Liên Bang là thủ tục của cơ quan hành chánh phải làm để lập ra quy định như là quy định mới này của Sở Di Trú USCIS.

Mục đích của Sở Di Trú USCIS đưa ra Quy Định Đề Nghị này là vì Sở Di Trú USCIS muốn định nghĩa trợ cấp nào là trợ cấp công cộng và sẽ ảnh hưởng không tốt cho một người đanh xin quyền lợi di trú.

Sở Di Trú có nói rõ là sự đòi hỏi của mẫu đơn bảo trợ tài chánh là sự đòi hỏi của điều luật 213A của bộ luật di trú, nghĩa là mẫu đơn bảo trợ tài chánh bắt buộc phải có trong hồ sơ Adjustment of Status và mức lợi tức của người bảo trợ phải tối thiểu là 125% trên mức nghèo liên bang.

Điều luật 213A khác với điều luật 212(a)(4). Điều luật 212(a)(4) là điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ nếu đương sự trong tương lai có thể trở thành gánh nặng xã hội và Quy Định Đề Nghị ngày 10 Tháng Mười, 2018, của Sở Di Trú Hoa Kỳ là để chấp hành điều luật 212(a)(4).

Tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân, hoặc làm Adjustment of Status (tức là làm đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú thành thường trú nhân) đều bị lệ thuộc vào điều luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là Điều Luật Cấm Nhập Cảnh). Khi đương sự có mẫu đơn bảo trợ tài chánh và đủ điểu kiện, đương sự chỉ thỏa mãn điều luật 213A mà thôi. Nếu đương sự không thỏa mãn điều luật 212(a)(4), thì hồ sơ của đương sự vẫn có thể bị từ chối.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười Một, 2018.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 Tháng Sáu, 2011, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2016, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2012, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2006, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Ba, 2005, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Tags:
Sở Di Trú USCIS không còn cho người bảo lãnh cơ hội bổ túc hồ sơ

Sở Di Trú USCIS không còn cho người bảo lãnh cơ hội bổ túc hồ sơ

Từ năm 2018, Sở Di Trú USCIS không còn cho người bảo lãnh một cơ hội để bổ túc hồ sơ trước khi Sở Di Trú USCIS ra quyết định. Điều này bãi bỏ hướng dẫn của năm 2013.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất