Những cách chứng minh mối quan hệ khi xin thị thực diện hôn phu hôn thê

Để được cấp thị thực diện hôn phu/ hôn thê, bạn phải chứng minh được mối quan hệ của bạn là thật và không có dấu hiệu vi phạm luật nhập cư

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các Viên chức Lãnh sự sẽ nhìn vào “tổng quan các chứng cứ” để quyết định rằng mối quan hệ của bạn có thuyết phục họ rằng đằng sau đơn bảo lãnh diện hôn phu/ hôn thê này là ý nguyện thực sự của đương đơn chứ không phải nhằm một mục đích nhập cư nào cả. 

Bài viết thuộc cc1aa436277138f61cda703991069eaf Tin nước MỹBảo lãnh diện hôn phu hôn thê

Mối quan hệ thực sự sẽ thuyết phục được Viên chức Lãnh sự quán

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các yếu tố sau đây là kết hôn giả:

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Khoảng cách lớn về tuổi tác;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Bất đồng về ngôn ngữ;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Sự khác biệt lớn về văn hóa và nguồn gốc về dân tộc;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Bạn bè và người thân không biết gì về mối quan hệ này;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Kết hôn diễn ra ngay khi 2 bên mới biết nhau hoặc ngay khi người bảo lãnh vừa rời khỏi Mỹ;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Sự khác biệt trong câu trả lời về những thông tin chung của người bảo lãnh và đương đơn;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Người được bảo lãnh là bạn của gia đình người bảo lãnh;

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Người bảo lãnh đã có bảo lãnh những người khác theo diện hôn phu hôn thê hoặc diện vợ chồng trước đó;

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Khi một trong những điều trên xuất hiện trong trường hợp của bạn, bạn cần phải đưa ra thêm nhiều bằng chứng để chứng minh cho mối quan hệ của mình.

Bài viết thuộc cc1aa436277138f61cda703991069eaf Tin nước MỹBằng chứng mối quan hệ diện K-1

Nên chuẩn bị nhiều bằng chứng để chứng minh sự trung thực của mối quan hệ

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Bạn hãy cứ nộp càng nhiều giấy tờ có lợi cho việc chứng minh mối quan hệ của bạn từ lúc mới quen đến hiện tại. Danh sách các loại giấy tờ dưới đây là một số ví dụ minh họa, bạn có thể nộp thêm các loại giấy tờ khác nếu nó giúp chứng minh được sự trung thực về mối quan hệ của bạn.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

1. Những bằng chứng phổ biến

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Hình ảnh chứng minh mối quan hệ trong quá khứ của hai người.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Giấy khai sinh con chung của hai người.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các giấy tờ tín dụng ở Mỹ.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các giấy tờ chứng minh bạn có đi Bài viết thuộc 9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466 Tin nước Mỹdu lịch hoặc đi nước ngoài mà phần thông tin bạn điền có liên quan tới người hôn phu/ hôn thê của bạn.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

2. Nhà cửa chung

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Nếu bạn sở hữu nhà chung, hãy cung cấp các giấy tờ sau mà bạn có. Giấy tờ quan trọng nhất chính là giấy xác nhận quyền sở hữu chung đối với tài sản. Các giấy tờ có liên quan khác như hợp đồng mua bán, hợp đồng thế chấp. giấy khai thuế, hóa đơn sửa chữa nhà hoặc hóa đơn tiền điện, nước.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Nếu bạn thuê tài sản chung, giấy tờ quan trọng nhất chính là hợp đồng cho thuê. Các giấy tờ liên quan khác bao gồm biên lai tiền thuê nhà, hóa đơn sửa chữa, hóa đơn tiền điện, nước, ti vi, cáp quang…các giấy tờ liên lạc giữa bạn và chủ nhà.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

3. Trách nhiệm chung đối với các khoản nợ tài chính

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các giấy tờ chứng minh bạn mua đồ chung (như xe, vật dụng trong nhà…) hoặc có khoản nợ chung, và các phần tiền chuyển qua chuyển lại giữa hai người. Ví dụ như:

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Bằng chứng cho việc mua đồ chung (như hóa đơn, biên lai, hợp đồng lắp đặt, hợp đồng dịch vụ, thỏa thận về bảo hành…).

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Thẻ tín dụng và lịch sử sử dụng thẻ tín dụng.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các khoản vay ngân hàng.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Chuyển tiền, séc bằng ngân hàng.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

4. Tài sản chung

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Nếu bạn có (hoặc từng có) tài khoản tài chính chung, hãy cung cấp lịch sử giao dịch từ ngày mở tài khoản đến hiện tại. Nếu lịch sử quá dài bạn có thể chọn đại diện 10 báo cáo điển hình (ví dụ như tài khoản 10 năm thì bạn có thể cung cấp lịch sử giao dịch của tháng đầu tiên mỗi năm).

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Tài khoản tài chính chung có thể là: sổ tiết kiệm, séc, tiền gửi ngân hàng, các quỹ tương hỗ, trái phiếu tiết kiệm, quỹ hưu trí…

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

5. Bảo hiểm

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Nếu bạn có bảo hiểm chung hãy cung cấp các giấy tờ. Bao gồm hợp đồng bảo hiểm và báo cáo của tài khoản.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các giấy tờ bảo hiểm gồm: bảo hiểm y tế, răng miệng, nhân thọ, xe…

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

6. Các giấy tờ liên quan đến đính hôn

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Hóa đơn của lễ đính hôn (tốt nhất là hóa đơn có ghi rõ về sự kiện này).

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Nhẫn đính hôn: biên lai có ghi tên người mua và vị hôn phu/ hôn thê.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Thiệp mời đính hôn.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

7. Giấy tờ liên quan đến lễ kết hôn

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Bản tường trình ý định kết hôn sau khi đến Mỹ.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Nhẫn cưới.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Danh sách khách mời.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Thiệp mời.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

8. Du lịch chung

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

Các bằng chứng về việc bạn đi du lịch chung, và đặc biệt là các chuyến đi về quê của bạn hoặc hôn phu/ hôn thê. Các giấy tờ gồm:

 • Vé máy bay, xe lửa, xe thuê.
 • Lịch đặt phòng khách sạn.
 • Hộ chiếu có ghi những quốc gia khác bạn đi du lịch chung.
Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

9. Lịch sử liên lạc

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Thư hoặc các bưu thiếp gởi cho nhau

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Điện thoại hoặc tin nhắn điện thoại

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Email. Nếu có quá nhiều email bạn có thể chọn lọc những email kéo dài theo trình tự phát triển tình cảm của hai người và in ra.

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Các tin nhắn thông qua các phần mềm chat: Skype, viber, qq…

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Tin nhắn trên mạng xã hội

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Lịch sử cuộc gọi có ghi người gọi người nhận thời gian

 • Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ

  Bạn cũng nên tìm hiểu về gia đình của hôn phu/ hôn thê và có các bằng chứng liên lạc như email chúc mừng các kỳ lễ hoặc lịch sử điện thoại.

Tiểu bang sẽ thiếu hụt ngân sách nếu Obamacare bị hủy bỏ

Tiểu bang sẽ thiếu hụt ngân sách nếu Obamacare bị hủy bỏ

Một bản báo cáo mới được công bố, dành cho các thống đốc tiểu bang, đưa ra khả năng là việc cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang có thể tạo ra thiếu hụt tài chánh cho tiểu bang và khiến nhiều người bị giảm bảo hiểm sức khoẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất