Các mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng nhất trong tiếng Anh

Một số mẫu câu hỏi đường dưới đây sẽ là thứ mà bạn sẽ phải thuộc nằm lòng khi ở một đất nước nói tiếng Anh.

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc f29c21d4897f78948b91f03172341b7b Tin nước MỹTự học tiếng Anh,bí kíp học tiếng Anh

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

Một số mẫu câu hỏi đường:

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Excuse me! How do I get to the… ?: Xin lỗi! Đường đi tới… như thế nào?

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Excuse me! Where’s the …?: Xin lỗi! …. ở đâu?

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Excuse me! Bài viết thuộc a760880003e7ddedfef56acb3b09697f Tin nước MỹIs there a … near here?: Xin lỗi! Có… gần đây không?

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Excuse me! Can you tell me the way to the…?: Xin lỗi! Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới….?

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

Một số cụm từ dùng để chỉ đường:

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Go straight ahead: đi thẳng

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Go along the street: đi dọc con đường này

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Turn left/ right: rẽ trái/ phải

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Take the first/ second turning on the right/ left: rẽ phải/ trái ở ngã rẽ thứ nhất/ thứ hai

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Cross the street: sang đường

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Go past: đi qua

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Go through: đi (xuyên) qua

Bài viết thuộc f4be00279ee2e0a53eafdaa94a151e2c Tin nước Mỹ

- Go across: đi cắt ngang qua

Tags:
Tiếng Anh cho người đang yêu

Tiếng Anh cho người đang yêu

Bạn thường đặt tên cho người yêu mình như: gấu béo, gấu chó, anh trai mưa, em gái mưa... Còn trong tiếng Anh ta nên gọi như thế nào cho “sang chảnh” với bớt sến sẩm? Bài học tiếng Anh hôm nay sẽ đưa cho bạn một vài gợi ý nhé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất