Các từ để hỏi trong tiếng Anh

Đây là phần ngữ pháp cơ bản bắt buộc cần biết khi học tiếng Anh. Cùng ôn lại kiến thức qua phần lý thuyết và ví dụ dưới đây nhé!

1. Who

Who chỉ được dùng khi hỏi về người.

Who Bài viết thuộc eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40 Tin nước Mỹis the best volleyball player in the world?

Cầu thủ bóng chuyền giỏi nhất trên Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹthế giới là ai?

2. Whom

Whom nghĩa là “ai”, đóng vai trò làm tân ngữ

Whom do you love best in your family?

Bạn yêu ai nhất trong gia đình bạn?

3. Whose

Whose nghĩa là “của ai”, dùng để chỉ sự sở hữu.

Whose car is this?

Chiếc xe này của ai?

4. Where

Where dùng để hỏi vị trí và địa điểm.

Where is your school?

Trường của bạn ở đâu?

5. When

When dùng để hỏi thời gian và sự kiện.

When is his birthday?

Khi nào là sinh nhật của anh ấy?

6. Why

Why dùng để hỏi nguyên nhân và tìm lí do của sự việc.

Why does he complain all the time?

Tại sao anh ấy cứ suốt ngày phàn nàn thế?

Câu trả lời thường bắt đầu bằng: “Because…” (Bời vì)

Because he is tired.

Bởi vì anh ấy đang ốm.

7. What

What dùng để hỏi về một sự việc, một điều chưa biết.

What is your name?

Bạn tên là gì?

8. Which

Which dùng để hỏi khi cần biết đáp án của một sự lựa chọn.

Which day do you prefer for a meeting – today or tomorrow?

Bạn thích hôm nào hợp – ngày hôm nay hay mai?

9. How

How dùng để hỏi cách tiến hành một sự việc đã diễn ra.

How can I learn English quickly?

Làm thế nào để tôi Bài viết thuộc 3b5dca501ee1e6d8cd7b905f4e1bf723 Tin nước Mỹhọc tiếng Anh nhanh được?

Tags:
Cách xưng hô chuẩn mực trong tiếng Anh

Cách xưng hô chuẩn mực trong tiếng Anh

So với tiếng Việt, tiếng Anh ít ngôi và xưng hô đơn giản hơn rất nhiều. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất