Các từ để hỏi trong tiếng Anh

Đây là phần ngữ pháp cơ bản bắt buộc cần biết khi học tiếng Anh. Cùng ôn lại kiến thức qua phần lý thuyết và ví dụ dưới đây nhé!

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

1. Who

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Who chỉ được dùng khi hỏi về người.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Who Bài viết thuộc f9028faec74be6ec9b852b0a542e2f39 Tin nước Mỹis the best volleyball player in the world?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Cầu thủ bóng chuyền giỏi nhất trên Bài viết thuộc d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c Tin nước Mỹthế giới là ai?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

2. Whom

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Whom nghĩa là “ai”, đóng vai trò làm tân ngữ

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Whom do you love best in your family?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Bạn yêu ai nhất trong gia đình bạn?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

3. Whose

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Whose nghĩa là “của ai”, dùng để chỉ sự sở hữu.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Whose car is this?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Chiếc xe này của ai?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

4. Where

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Where dùng để hỏi vị trí và địa điểm.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Where is your school?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Trường của bạn ở đâu?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

5. When

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

When dùng để hỏi thời gian và sự kiện.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

When is his birthday?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Khi nào là sinh nhật của anh ấy?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

6. Why

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Why dùng để hỏi nguyên nhân và tìm lí do của sự việc.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Why does he complain all the time?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Tại sao anh ấy cứ suốt ngày phàn nàn thế?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Câu trả lời thường bắt đầu bằng: “Because…” (Bời vì)

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Because he is tired.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Bởi vì anh ấy đang ốm.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

7. What

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

What dùng để hỏi về một sự việc, một điều chưa biết.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

What is your name?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Bạn tên là gì?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

8. Which

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Which dùng để hỏi khi cần biết đáp án của một sự lựa chọn.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Which day do you prefer for a meeting – today or tomorrow?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Bạn thích hôm nào hợp – ngày hôm nay hay mai?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

9. How

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

How dùng để hỏi cách tiến hành một sự việc đã diễn ra.

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

How can I learn English quickly?

Bài viết thuộc fae0b27c451c728867a567e8c1bb4e53 Tin nước Mỹ

Làm thế nào để tôi Bài viết thuộc 0fcbc61acd0479dc77e3cccc0f5ffca7 Tin nước Mỹhọc tiếng Anh nhanh được?

Tags:
Cách xưng hô chuẩn mực trong tiếng Anh

Cách xưng hô chuẩn mực trong tiếng Anh

So với tiếng Việt, tiếng Anh ít ngôi và xưng hô đơn giản hơn rất nhiều. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất