Cách phân biệt Buy và Purchase

Tùy từng ngữ cảnh mà chúng ta dùng Buy hay Purchase với nghĩa là mua. Cùng tham khảo bài học dưới đây nhé!

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

1. Điểm giống nhau

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Buy và Purchase đều có nghĩa là có được cái gì đó bằng cách trả tiền.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Trong một số trường hợp nói về mua bán hằng ngày, 2 từ này có thể thay thế cho nhau.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

2. Điểm khác nhau

  • Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

    Buy – /baɪ/

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Thường được dùng trong ngữ cảnh không trang trọng.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Chỉ mua bán hàng hoá hàng ngày, thường là những vật nhỏ.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

I’d like to buy some pens.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Tôi muốn mua vài cái bút.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

He bought hBài viết thuộc d707329bece455a462b58ce00d1194c9 Tin nước Mỹis mother some flowers.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Anh ấy mua cho mẹ mình vài bông hoa.

  • Purchase – /ˈpɜː.tʃəs/
Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Được dùng trong ngữ cảnh trang trọng.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Purchase thường được dùng trong các hợp đồng mua bán, hàng hóa lớn.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

I have purchased a piece of land.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Tôi vừa mua một mảnh đất.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

The government purchased a huge defense contract.

Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước Mỹ

Chính phủ đã mua một hợp đồng quốc phòng khổng lồ.

Tags:
Trắc nghiệm tiếng Anh về ngày Black Friday

Trắc nghiệm tiếng Anh về ngày Black Friday

Chúng ta đều nghe về Black Friday nhưng có ai biết nguồn gốc của nó? Cùng tìm hiểu qua bài tập nhỏ dưới đây nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất