Cách viết thư mời người thân sang Úc, Mỹ, Canada và những nước nói tiếng Anh

Thư mời du lịch này có thể dùnh cho Canada, Mỹ, Úc hay những nước nói tiếng Anh khác. Bạn chỉ sửa đổi lại tên nước, tên tỉnh, tên thành phố và danh xưng của người có thẩm quyền công chứng.

____________________________________________________________________ THE UNITED STATES OF AMERICA [Tên tiểu bang] [Tên thành phố] ) AFFIDAVIT OF INVITATION

I, [Tên họ người bảo lãnh Bài viết thuộc 22ac3c5a5bf0b520d281c122d1490650 Tin nước Mỹdu lịch], of legal age, a U.S. citizen, married [or single] and a resident of [Địa chỉ] and with telephone number [Số điện thoại] after having duly sworn in accordance with law do hereby depose and say:

1. That I employed in [Tên cơ quan làm việc] with office and business address at [Địa chỉ cơ quan làm việc];

2. That Mr. [or Ms.] [Tên họ của người được mời du lịch] who Bài viết thuộc d3d9446802a44259755d38e6d163e820 Tin nước Mỹis my [Quan hệ với người bảo lãnh du lịch], a resident of [Địa chỉ] and with contact number [Số điện thoại để lien lạc] in Vietnam will travel to the United States of America to visit me and for tourism;

3. That the said person and will stay in [địa chỉ bên Mỹ] for a period of three (3) months and the expenses for his/her stay in the United States of America will be shouldered by me;

4. That for the duration of his/her stay in the United States of America, he/she will be under my responsibility and I attest that he/she will not be a charge to the U.S. Government or the Vietnamese Government;

5. That this affidavit was executed for the purpose of attesting to the truth of the facts stated above and for whatever legal purpose it may serve.

IN WITNESS HEREOF, I have hereunto set my hands this [Ngày ký tên] day of [Tháng ký tên] 20___ in [Tên thành phố]. _______________________ Tên họ người bảo lãnh du lịch SUBSCRIBED AND SWORN to before me this ___ day of _______________ 20__ in [Tên thành phố]. ____________________ Notary Public

Tổng hợp

Tags:
Bộ Giáo Dục tài trợ $683 triệu cho California, Texas và Puerto Rico

Bộ Giáo Dục tài trợ $683 triệu cho California, Texas và Puerto Rico

Bộ Giáo Dục Liên Bang Mỹ vừa thông báo cho biết sẽ dành một ngân khoản 683 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các trường học tại ba nơi bị thiên tai bão lụt, hỏa hoạn năm ngoái gây tác hại là California, Texas và Puerto Rico.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất