Cách xưng hô chuẩn mực trong tiếng Anh

So với tiếng Việt, tiếng Anh ít ngôi và xưng hô đơn giản hơn rất nhiều. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

1. Cách gọi trang trọng

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Với nữ giới

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Madam – /ˈmæd.əm/ = Ma’am – /mɑːm/: cách xưng hô rất trang trọng dành cho phụ nữ đã trưởng thành, thường là người có chức vị hoặc khi ở trong tình huống mà người xưng hô muốn thể hiện sự khiêm nhường.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Lady – /ˈleɪ.di/: cách xưng hô trang trọng dành cho phụ nữ ở nhiều trường hợp, không phân biệt tuổi tác và ngôi thứ.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ms – /mɪz/ + họ: người phụ nữ nói chung (ít trang trọng hơn Madam, Ma’m)

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Mrs – /ˈmɪs.ɪz/ + họ: người đã kết hôn (ít trang trọng hơn madam, ma’m)

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

MBài viết thuộc 854d6fae5ee42911677c739ee1734486 Tin nước Mỹiss – /mɪs/ + họ: dùng cho người chưa kết hôn

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Madam Baker is very noble.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Bà Baker là một người rất cao quý.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Mrs Smith is very lenient.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Bà Smith là mọt người rất nhân hậu.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Với nam giới

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Sir – /sɝː/: cách trang trọng nhất dùng cho nam giới ở mọi lứa tuổi.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Mr – /ˈmɪs.tɚ/ + họ: dùng cho nam giới ở mọi lứa tuổi.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Sir Scott is a true gentleman.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ngài Scott là một quý ông đích thực.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Dùng theo chức danh

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Dr – /ˈdɑ:k.tɚ/ + họ: bác sĩ

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Professor – /prəˈfes.ɚ/ + họ: giáo sư…

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Professor Dunne teaches me Math.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Giáo sư Dunne dạy tôi môn toán.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

2. Cách thông thường, thân mật

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Trong những hoàn cảnh thông thường giữa đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Mọi người thường thể hiện sự gần gũi thân mật, họ sẽ dùng:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Chỉ xưng tên

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Mai, could you bring this file to our boss for me?

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Mai, cậu có thể mang tập hồ sơ này cho sếp hộ tớ được không?

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

You should go to bed now Michael.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Con nên đi ngủ ngay bây giờ Michael.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Mrs/Ms/Miss/Mr + tên

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ms Daisy is my teacher.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Cô Daisy là cô giáo của tớ.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Cách xưng hô tình cảm

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Honey – /ˈhʌn.i/: anh yêu, em yêu, con yêu

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Dear – /dɪr/: mình, thân

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Sweetie – /ˈswiː.t̬i/: tương tự honey

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Love – /lʌv/: anh yêu, em yêu

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Darling – /ˈdɑːr-/: mình, em yêu, anh yêu ( thường là xưng hô giữa vợ chồng, người yêu thương)

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Babe – /beɪb/ = baby – /ˈbeɪ.bi/: em yêu, anh yêu, cưng

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Buddy – /ˈbʌd.i/: cách gọi rất thân mật dành cho bạn bè (thường là bạn thời thơ ấu, bạn học), người lớn với trẻ con.

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Ví dụ:

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

My dear, could you bring me a cup of tea, please?

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Em yêu, có thể mang cho anh tách trà được không?

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Hey buddies, will we go to fishing today?

Bài viết thuộc 6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57 Tin nước Mỹ

Này mấy đứa kia, hôm nay có đi câu không?

Tags:
Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất