california - Mùi hôi bí ẩn gây khó chịu dân khắp vùng Nam California