CBO: Chương trình Medicaid sẽ nhận trợ cấp ít hơn 35%

Theo số liệu của cơ quan CBO của Quốc Hội công bố hôm thứ năm 29/6 thì nếu như dự luật AHCA của Cộng Hòa được thông qua nhằm thay thế Obamacare thì chương trình Medicaid sẽ nhận trợ cấp ít hơn 35% vào năm 2036.

Bài viết thuộc 0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e Tin nước Mỹ

Bản tường trình này tiếp theo một báo cáo khác của CBO về các hậu quả cho đến năm 2026 của Bài viết thuộc fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923 Tin nước Mỹdự luật BHYT mà Cộng Hòa đòi thông qua. Medicaid chính là “cây gai nhọn” khiến dự luật này bị đình lại, vì nhiều gia đình lợi tức thấp của Mỹ sẽ khốn đốn nếu dự luật mới được thông qua.

Bài viết thuộc 0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e Tin nước Mỹ

Theo chương trình Bài viết thuộc 08419be897405321542838d77f855226 Tin nước MỹObamacare như hiện nay thì CBO ước tính dự chi cho ngân sách Medicaid sẽ tăng hàng năm khoảng 5.1% trong vòng 2 thập niên tới. Còn với dự luật mới của Thượng Viện, nó sẽ tăng hàng năm khoảng 1.9% cho đến năm 2026 và 3.5% mỗi năm cho thập niên sau đó, cũng theo ước tính của CBO.

Bài viết thuộc 6aca97005c68f1206823815f66102863 Tin nước Mỹ
Photo Courtesy: CNBC
Bài viết thuộc 0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e Tin nước Mỹ

Cơ quan CBO cho là chương trình Medicaid sẽ chiếm 2.4% của GDP trong năm 2036 nếu như theo chương trình Obamacare, còn dự luật của Thượng Viện nhằm thay thế Obamacare sẽ làm giảm tỉ lệ nói trên chỉ còn 1.6%.

Bài viết thuộc 0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e Tin nước Mỹ

Theo thông báo của CBO thì “tiên đoán mức chi tiêu liên bang cho chương trình Medicaid sau năm 2026 sẽ trở nên cực kỳ khó khăn do có nhiều yếu tố khó đoán trước chen vào”

Bài viết thuộc 0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e Tin nước Mỹ

Hôm qua CBO cũng đưa ra tiên đoán là nếu dự luật AHCA của Thượng Viện mà được chuẩn thuận thì cho đến năm 2026, sẽ có thêm 15 triệu người bị mất Medicaid. Cần nhớ Medicaid là chương trình liên kết của liên bang và tiểu bang nhằm giúp đỡ bảo hiểm y tế cho người có lợi tức thấp.

Tags:
Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho CHIP và Medicaid?

Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho CHIP và Medicaid?

Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho CHIP và Medicaid?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất