Chi phí sinh hoạt gia đình tại 20 thành phố lớn của Mỹ là bao nhiêu?

Chi phí thiết yếu cho sinh hoạt gia đình trung bình hàng tháng, hàng năm ở 20 thành phố lớn của Mỹ, trang Business Insider giới thiệu...

20. Houston, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.608 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.051 USD

20

19. Cleveland, Ohio

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.900 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.075 USD

19

18. Dallas, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 61.150 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.096 USD

18

17. St. Louis, Missouri

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.100 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.258 USD

17

16. Atlanta, Georgia

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.888 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.324 USD

16

15. Charlotte, North Carolina

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 65.492 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.458 USD

15

14. Portland, Oregon

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 67.802 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.650 USD

14

13. Miami, Florida

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 68.503 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.709 USD

13

12. Sacramento, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 69.296 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.775 USD

12

11. Denver, Colorado

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.104 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.925 USD

11

10. Chicago, Illinois

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.995 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.000 USD

10

9. Seattle, Washington

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 72.274 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.023 USD

9

8. Los Angeles, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 73.887 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.157 USD

8

7. San Diego, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.425 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

7

6. Baltimore, Maryland

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.427 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

6

5. Philadelphia, Pennsylvania

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 76.393 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.366 USD

5

4. Boston, Massachusetts

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 85.793 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.149 USD

3

3. San Francisco, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 91.785 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.649 USD

3

2. New York, New York

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 98.722 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.227 USD

1

1. Washington, DC

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 106.493 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.874 USD

Chi phí cho một tù nhân ở California còn tốn kém hơn học phí tại Harvard

Chi phí cho một tù nhân ở California còn tốn kém hơn học phí tại Harvard

Với mức 75.560 đô la một năm cho một tù nhân, chi phí giam giữ của khoảng 130.000 tù nhân ở California dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục vào năm tới

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất