Có tiền án làm sao được bảo lãnh sang Mỹ?

*Hỏi: Tôi bảo lãnh cho con tôi và con tôi có tiền án. Hồ sơ còn hai năm nữa là được đáo hạn. Vì không muốn bị chậm trễ, con tôi có thể làm đơn xin miễn cấm nhập cảnh trước khi phỏng vấn được không?

-Đáp: Trong trường hợp đương đơn xin thị thực di dân Hoa Kỳ, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ là cơ quan quyết định đương đơn bị cấm nhập cảnh hay không. Khi bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định đương đơn bị cấm nhập cảnh vì có tiền án thì đương đơn phải nộp đơn I-601 cho Sở Di Trú USCIS để xin miễn cấm nhập cảnh.

Khi đơn I-601 được Sở Di Trú USCIS chấp thuận thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ mới cấp thị thực di dân cho đương đơn. Vì phải bị quyết định cấm nhập cảnh thì mới được nộp đơn I-601 để xin miễn cho nên đương đơn không thể nộp đơn xin miễn cấm nhập trước khi được Tòa Tổng Lãnh Sự phỏng vấn.

Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ và Sở Di Trú USCIS có thủ tục như vậy vì có rất nhiều điều luật cấm nhập cảnh và tùy theo điều luật cấm nhập cảnh thì đương đơn phải dùng điều luật nào, mẫu đơn nào, và điều kiện nào để xin miễn.

*Hỏi: Tôi bảo lãnh cho chồng tôi và chồng tôi có tiền án cách đây 20 năm về tội đánh lộn ăn cắp và bị ở tù hai năm. Vậy chồng tôi có bị từ chối không cấp chiếu khán không?

-Đáp: Tất cả những người làm đơn xin thị thực điều bị lệ thuộc vào Điều Luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh). Đương đơn sẽ bị cấm nhập cảnh nếu có tiền án.

Khi đương đơn bị lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh, thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ từ chối không cấp thị thực và yêu cầu đương đơn nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn điều luật cấm nhập cảnh nếu đương đơn hội đủ điều kiện để xin miễn.

Để bộ hồ sơ I-601 được chấp thuận thì đương đơn phải: 1) hội đủ điều kiện để xin miễn cấm nhập cảnh; 2) nếu đương đơn không được nhập cảnh để được đoàn tụ thì thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship; và 3) đương đơn phải đáng được miễn. Tức là dù đương đơn hội đủ điều kiện xin miễn cấm nhập cảnh và thân nhân của họ sẽ bị extreme hardship nếu đương đơn không được cấp visa, mẫu đơn I-601 vẫn có thể bị từ chối vì chính phủ Hoa Kỳ cho rằng đương đơn không đáng được miễn.

Vì lý do đó những quý vị đó đừng nên nghĩ rằng họ chỉ cần nộp mẫu đơn I-601 kèm theo một tờ đơn tường trình là mẫu đơn I-601 của họ sẽ được chấp thuận. Dù là có con với nhau mà không có những lý do khác thì mẫu đơn I-601 cũng không được chấp thuận.

Vì Board of Immigration Appeals (tạm dịch là Tòa Kháng Án Di Trú) đã quyết định rằng lý do duy nhất là sự xa cách gia đình không đủ để chứng minh extreme hardship. Định nghĩa luật pháp của hai chữ extreme hardship không phải là đơn giản.

Không biết bao nhiều tiền án do tòa án xét xử để chỉ giải thích trường hợp nào là extreme hardship và hardship gồm có hardship về gia đình, về tài chính, về y tế, hoặc về giáo dục.

Vì lý do đó những quý vị nào ở trong tình cảnh cần phải nộp mẫu đơn I-601 để xin miễn sự cấm nhập cảnh, quý vị nên liên lạc đến một vị luật sư di trú để người luật sư di trú đó đại diện và giúp cho quý vị làm bộ hồ sơ xin miễn cấm nhập cảnh.

Người luật sư di trú đó sẽ tìm hiểu tình cảnh gia đình của quý vị và thu tập bằng chứng giá trị để làm bộ hồ sơ I-601 đủ khả năng để thuyết phục Sở Di Trú rằng nếu thân nhân của quý vị không được nhập cảnh thì quý vị sẽ bị extreme hardship và hồ sơ của thân nhân quý vị đáng được miễn. [qd]

Tags:
Bé gái hai tuổi nhập hội IQ cao nhất thế giới

Bé gái hai tuổi nhập hội IQ cao nhất thế giới

Bé Kashe Quest ở Los Angeles vừa trở thành thành viên người Mỹ nhỏ tuổi nhất của Mensa, nhóm có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất