Công ước giữa Việt Nam và Mỹ về diện con nuôi đặc biệt

Theo hiệp ước giữa việt nam và hoa kỳ, việc nhận con nuôi từ việt nam sẽ có hiệu lực vào ngày 16/09/2014. Việc nhận con nuôi đặc biệt này được tiến hành thông qua một chương trình đặc biệt cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt như: Trẻ em từ 5 tuổi trở lên và trẻ em thuộc anh chị em của chương trình con nuôi đặc biệt.

Bài viết thuộc 92977ae4d2ba21425a59afb269c2a14e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Những cha/mẹ thuộc công dân Mỹ muốn nhận con nuôi từ Bài viết thuộc ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36 Tin nước MỹViệt Nam, thì phải thông qua chương trình nhận con nuôi thông qua một nhà cung cấp của Mỹ được sự ủy quyền của chính phủ Việt Nam.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Yêu cầu nhập cư cho con nuôi của Mỹ.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Để mang con nuôi từ Việt Nam sang Mỹ định cư, thì cha mẹ nuôi phải đáp ứng các yêu cầu sở công dân và Sở Bài viết thuộc d3d9446802a44259755d38e6d163e820 Tin nước MỹDi Trú Mỹ,nếu cha/mẹ nuôi đủ điều kiện và phù hợp với yêu cầu của 2 cơ quan trên theo luật di trú Mỹ.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Ngoài ra, đứa trẻ con nuôi phải đáp ứng được những yếu tố theo luật Di Trú Mỹ để được di cư đến Mỹ theo dạng Bài viết thuộc d3d9446802a44259755d38e6d163e820 Tin nước MỹVisa IH-3 hoặc IH-4.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Ai có thể áp dụng cho diện con nuôi đăc biệt này.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Những người là cha/mẹ nuôi cảm thấy phù hợp và đủ các điều kiện đề áp dụng USCIS. Đồng thời cha/mẹ nuôi đó phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Về cư trú :

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Việt Nam sẽ không yêu cầu cha/ mẹ nuôi phải cư trú tại Việt Nam trong suốt thời gian quy định để hoàn tất việc nhận con nuôi. Tuy nhiên, cha/mẹ nuôi phải quay về Việt Nam để làm thủ tục nhận con nuôi trước mặt chính quyền Việt Nam một cách hợp pháp.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Nếu cha/mẹ nhận con nuôi về Việt nam, nếu chỉ có cha hoặc mẹ về để làm thủ tục nhận con nuôi . Việt Nam yêu cầu người Vợ/ chồng phải có giấy ủy quyền của người mà không về Việt Nam được. Giấy ủy quyền đó phải có công chứng và chứng thực của Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ xác nhận.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Về độ tuổi của cha/ mẹ nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Theo luật Việt nam, cha/ mẹ nuôi phải lớn hơn con nuôi ít nhất là 20 tuổi thì mới được nhận con nuôi tại Việt Nam.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Quy định về hôn nhân để nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép nhận con nuôi khi cha/ mẹ là khác giới . Những trường hợp đồng giới nhận con nuôi tại Việt Nam, dù đã kết hôn hay chưa kết hôn thì vẫn không đủ điều kiện để nhận con nuôi theo luật pháp tại Việt Nam.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Chứng minh  thu nhập:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với việc nhận con nuôi , thì không có áp dụng mức thu nhập tối thiểu cho việc nhận con nuôi tại Việt Nam. Các Trung Ương và Bộ Tư Pháp,cục con nuôi tại Việt nam sẽ đánh giá kinh tế, điều kiện về sức khỏe của cha/ mẹ nuôi đó. Cha/ mẹ nuôi đó phải chứng minh được rằng họ đủ sức và đảm bảo việc chăm sóc và giáo dục cho đứa con nuôi của mình.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Điều kiện đối với cha/ mẹ nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Chính quyền Việt Nam sẽ áp đặt tiêu chí và điều kiện cho cha/ mẹ như : Đạo đức tốt, có thẩm quyền về mặt pháp lý như cha/ mẹ nuôi không áp đặt quyền làm cha/ mẹ của mình lên con cái, cha/ mẹ nuôi không có tiền án, tiền sự và không bị xử phạt về hành chính áp đặt cho cơ sở giáo dục hoặc y tế.

Bài viết thuộc 92977ae4d2ba21425a59afb269c2a14e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Cha/mẹ nuôi nếu vi phạm những tội cụ thể thì sẽ không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Những tội phạm cụ thể như là:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Tội cố ý gây thương tích và vi phạm đến tính mạng của người khác, sức khỏe không đảm bảo, nhân phẩm, danh dự, ngược đãi ông bà/cha mẹ, ngược đãi vợ/ chồng và con cái hoặc người chăm sóc. Đồng thời liên quan đến tội như lôi kéo, ép buộc, che giấu tội phạm, buôn bán hoặc trao đổi chất cấm, bắt cóc trẻ em, thì không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Những người sẽ được thông qua để được nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Việt Nam là một trong các thành viên của công ước nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ phải chấp thuận bằng văn bản việc cho con là tự nguyện. Việc đó phải được thông qua Sở Tư Pháp, sự quyết định đó phải được quyết định sớm, hơn nữa cha/ mẹ đẻ của đứa trẻ được quyền rút lại quyết định của mình trong thời gian là 30 ngày trước khi đứa trẻ được xác nhận là đủ điều kiện việc cho con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Độ tuổi của đứa con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đứa trẻ phải dưới 16 tuổi mới đủ điều kiện cho con nuôi, những trẻ em từ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của đứa trẻ về việc tự nguyện làm con nuôi của cha/ mẹ nuôi của mình.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với những trẻ em từ 5 tuổi trở lên, thì có thể được thông qua chương trình nhận con nuôi đặc biệt.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với con nuôi anh/chị em:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Những trẻ em thuộc nhóm anh/ chị em ruột cùa 2 hoặc nhiều hơn, có thể đủ điều kiện cho con nuôi, thông qua chương trình nhận con nuôi đặc biệt. Viện Nam sẽ ưu tiên việc anh/ chị em cùng với gia đình nhận nuôi đứa trẻ đó.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Điều kiện về y tế:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Trường hợp những trẻ em bị khuyết tật,bệnh thế kỷ HIV hoặc những bệnh nghiêm trọng khác. Thì những trường hợp đó, trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi thông qua chương trình nhận con nuôi đặc biệt.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Quá trình nhận con nuôi tại Việt Nam

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Bởi việt nam là thành viên của công ước nhận con nuôi, con nuôi tại Việt Nam phải tuân thủ đúng theo quy trình cụ thể được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của công ước. Bạn phải hoàn thành các bước theo các trình tự sau để đáp ứng tất cả các yêu cầu về pháp lý cần thiết.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Việc chọn một công dân Hoa Kỳ hay đơn vị được chấp thuận để cung cấp dịch vụ nhận con nuôi, đã được ủy quyền của Cơ Quan Trung Ương Việt Nam.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Áp dụng cho việc USCIS tìm thấy người phù hợp và đủ điều kiện để áp dụng việc nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Áp dụng cho các nhà chức trách của Việt Nam thông qua

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Áp dụng cho USCIS khi thấy đứa trẻ tạm đủ điều kiện để nhập cư vào Hoa Kỳ, sau đó thông báo đến hiệp định của Mỹ để tiến hành việc thông qua.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Áp dụng cho trẻ em ở Việt Nam

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Nộp đơn xin Visa nhập cư Mỹ cho trẻ làm con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Bộ phận công dân hay đơn vị của Mỹ, được sự ủy quyền hay chấp thuận của Cơ Quan trung ương Việt nam chấp thuận cho việc cung cấp con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Bước đầu để áp dụng để cho một đứa trẻ từ Việt Nam sang Mỹ, thông qua nhà cung cấp dịch vụ cung cấp con nuôi ở Mỹ theo sự ủy quyền của cơ quan Trung ương Việt Nam. Chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi, được sự công nhận của Cơ Quan Trung ương Việt Nam thì mới có thể đóng vai trò là nhà cung cấp chính thức trong trường hợp cho con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Các nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi, phải đảm bảo về trách nhiệm cho các dịch vụ của mình cung cấp. Theo đúng với hiệp định công ước nhận con nuôi được ký kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Khi USCIS tìm thấy công dân Mỹ đủ điều kiện nhận con nuôi thì áp dụng cho chính sách đó.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Sau khi USCIS đã chọn được một người đủ điều kiện nhận con nuôi tại Việt nam, hoặc thông qua sự phê duyệt của chính phủ Việt nam có thẩm quyền cung cấp dịch vụ nhận con nuôi. Bạn phải áp dụng các chính sách trên khi thấy công dân đó đủ điều kiện.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Người hội đủ điều kiện nhận con nuôi, trước hết phải nộp đơn I-800A, và phải tra qua các bước để kiểm tra về kinh tế, lấy dấu vân tay, kiểm tra lý lịch cá nhân.

 

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Mẫu I-800A và I-600A cho phép cha/mẹ nuôi chứng minh rằng mình đủ điều kiện để áp dụng, khả năng cung cấp cho đứa trẻ đó. Nếu Cha/mẹ nuôi đã kết hôn, thì cha/mẹ nuôi đó phải có những giấy tờ liên quan về thân thế như: Bằng chứng về quốc tịch, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, nếu có người lớn ở chung với 2 vợ chồng thì bạn phải cung cấp những giấy tờ về người đó.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với việc nuôi con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Nếu cha/ mẹ nuôi muốn nhận con nuôi từ một quốc gia có công ước nhận con nuôi, thì Cha/ mẹ nuôi phải nộp mẫu đơn I-800A. Cha/mẹ nuôi đó không được chấp nhận bất kỳ trước khi USCIS chấp thuận đơn I-800A. Trong thời gian chờ chấp thuận mẫu đơn I-800A, thì cha/ mẹ nuôi đó không được tiếp xúc với cha,mẹ hoặc người chăm sóc hợp pháp của đứa trẻ hoặc tiếp xúc với cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về việc chăm sóc đứa trẻ có thể hội đủ điều kiện làm con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

I-600A là việc nhận nuôi con nuôi không nằm trong hiệp ước.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Nếu cha/ mẹ nuôi nhận con nuôi từ một quốc gia không phải là thành viên của công ước nhận con nuôi, thì cha/ mẹ nuôi đó có thể nộp mẫu đơn I-600A. Trước khi bạn xác định nhận đứa trẻ đó làm con nuôi, thì bạn có thể nộp đơn I-600A trước cho USCIS trong trường hợp là đứa trẻ đó được biết đến khi bạn đang di du lịch trên đất nước của đứa trẻ đó.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Lệ phí nộp đơn nhận con nuôi là: bạn phải trả cho USCIS tổng cộng 805 USD bao gồm lệ phí nộp đơn và phí quét vân tay cho từng thành viên sống trong gia đình từ 18 tuổi trở lên.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Thời gian xét đơn :

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Trước tiên là USCIS sẽ đánh giá bạn có phù hợp và đủ điều kiện để làm cha/ mẹ nuôi hay không?. Nếu bạn đủ điều kiện để chấp thuận, USCIS sẽ gởi cho bạn thông báo bằng văn bản.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với mẫu đơn I-800A, thời gian xét là 15 ngày kể từ lúc USCIS đã thông báo cho bạn về kết quả kiểm tra hồ sơ và lấy dấu vân tay.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với mẫu đơn I-600A thời gian phải kéo dài 18 tháng, nhằm để USCIS kiểm tra xem tình trạng đứa trẻ, và bạn có đủ điều kiện và tính hợp pháp thuộc danh nhận con nuôi theo công ước hay không?.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Việc nhận con nuôi áp dụng cho trẻ em ở Việt Nam

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Trước khi tiến hành việc nhận con nuôi, người xin nhận con nuôi phải thực hiện đầy đủ các bước phía trên, khi đã hoàn thiện các bước trên thì bạn mới tiến hành các thủ tục cuối cùng để hoàn tất việc nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 92977ae4d2ba21425a59afb269c2a14e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Quá trình hoàn thành việc áp dụng cho nhận con nuôi ở Việt Nam bao gồm.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với vai trò của cơ quan trung ương.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Một số cơ quan chính phủ tại việt nam có vai trò trong quá trình cho nhận con nuôi ở Việt Nam như : Bộ Tư Pháp, Cục con nuôi là những cơ quan nuôi con nuôi tại Việt Nam. Bộ tư pháp có trách nhiệm giám sát tổng thể quá trình nhận con nuôi. Bộ tư pháp cho phép các cơ quan nước ngoài nhận con nuôi được hoạt động tại Việt Nam. Các cơ quan đó phải có trách nhiệm đánh giá hồ sơ của cha/ mẹ nuôi tương lai của đứa trẻ đó. Đồng thời, việc xem xét hay đánh giá phải được thực hiện bởi chính quyền địa phương.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Việc xác nhận đó để cho thấy rằng việc áp dụng luật nhận con nuôi hoàn toàn phù hợp với luật nuôi con nuôi của Việt Nam và công ước nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Bộ tư pháp cũng xác nhận với các cha/mẹ nuôi tương lai của đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ phải từ 5 tuổi trở lên và trong nhóm anh chị em ruột. Sở Tư Pháp phải xác định là đủ điều kiện của đứa trẻ trong việc cho con nuôi, đồng thời phải tổ chức nghi thức cho và nhận con nuôi, và đồng thời duy trì việc đăng ký nuôi con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Vai trò của tòa án trong việc cho nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Tòa án Việt Nam hoàn toàn không có vài trò quyết định trong việc cho và nhận nuôi con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Vai trò của cơ quan nhận nuôi con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Thúc đẩy cơ quan cung cấp dịch vụ cho nhận con nuôi của Mỹ, thay mặt cha mẹ nuôi nộp hồ sơ cho Bộ tư pháp. Đồng thời hỗ trợ cho cha mẹ nuôi và con nuôi của họ, đồng thời phải cung cấp các báo cáo sau đó cho Bộ Tư Pháp.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Đồng thời các nhà cung cấp dịch vụ cho nhận con nuôi, cũng phải thông báo đầy đủ cho cha mẹ nuôi về tình hình của đứa trẻ cũng như sức khỏe của đứa trẻ đó.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Thủ tục dành cho cha/mẹ nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Đơn xin nhận con nuôi

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Giấy chứng nhận chấp thuận nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Tự học tại nhà

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Báo cáo y tế

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Xác nhận thu nhập

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Hồ sơ hình sự ( nếu có )

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Lưu ý : cha mẹ nuôi tương lai phải chuẩn bị 2 bộ hồ sơ giống hệt nhau. Tất cả các tài liệu phải được dịch và được chứng thực của Đại sứ quán Việt Nam, hoặc một trong các lãnh sự quán việt nam tại Mỹ. Bộ hồ sơ bao gồm tiếng anh và tiếng việt.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Nộp đơn xin visa cho con:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Khi tất cả các bước trên , đến giai đoạn xin Visa bạn chỉ cần làm thêm một số việc thì con bạn có thể theo bạn về nhà để sống chung với bạn.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Giấy khai sinh của con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Sau khi hoàn tất việc nghi thức nhận con nuôi, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận khai sinh của đứa trẻ đó. Bạn có thể sử dụng giấy khai sinh đó để xin hộ chiếu cho con của mình.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Hộ chiếu việt nam cho trẻ.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đối với đứa trẻ nếu chưa là công dân Mỹ, thì đừa trẻ đó cần phải có giấy thông hành hoặc hộ chiếu việt nam.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Nhà cung cấp dịch vụ con nuôi , phải hổ trợ cho cha mẹ nuôi có được hộ chiếu việt nam cho đứa trẻ đó. Hồ sơ phải gởi được đến Bộ CÔNG AN, và văn phòng bộ nhập cư . Hồ sơ xin hộ chiếu Việt Nam cho trẻ bao gồm:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Mẫu đơn xin hộ chiếu ( phải có giấy xác nhận của Sở Tư Pháp )

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– 4 tấm ảnh 4×6 cm nền trắng

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Bản sao có công chứng về nghị định nhận con nuôi

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Bản sao có công chứng về việc cho và nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

– Bản sao hộ chiếu của cha mẹ nuôi có công chứng

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Lệ phí xin hộ chiếu là: 200.000 VNĐ cho mỗi hộ chiếu

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Visa định cư Mỹ:

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Sau khi đã có giấy khai sinh và hộ chiếu cho đứa con nuôi,bạn phải hoàn thành thủ tục xin cấp thị thực cho con của bạn từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Sau khi thủ tục xin Visa được chấp thuận cấp cho con của bạn,Đại Sứ Quán sẽ cho đánh giá cuối cùng của vụ án,và cấp giấy chứng nhận con nuôi Mỹ chính thức theo mẫu đơn I-800A.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Đề có được thị thực nhập cư cho đứa con của bạn,bạn phải cho con bạn đi du lịch với gia đình của bạn. Đây cũng là một phần quan trọng của quá trình xin thị thực.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Thông thường, tại buổi phỏng vấn để xin Visa di dân thì phải có cha hoặc mẹ nuôi của đứa trẻ đó . Nếu cha mẹ nuôi không đi dự buổi phỏng vấn được, thì phải có giấy ủy quyền cho người lớn đi kèm có quyền thay mặt mình để làm các thủ tục trong buổi phỏng vấn thay cho cha mẹ nuôi của đứa trẻ.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Thủ tục sau khi đã nhận con nuôi.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Cha mẹ phải có trách nhiệm cung cấp ,báo cáo cho Bộ Tư Pháp và Bộ Ngoại Giao tại nơi cư trú của con nuôi sau mỗi tháng, việc báo cáo đó phải được lặp lại trong vòng 3 năm liên tiếp. Công việc báo cáo là như tình trạng sức khỏe của nó, việc phát triển về thể chất lẫn tinh thần của đứa trẻ.việc làm báo cáo này bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của tổ chức cho con nuôi của bạn.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Theo quy định về luật Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi phải có trách nhiệm nhắc nhở cha mẹ nuôi nộp bản báo cáo sau khi nhận con nuôi. Đồng thời ngoài việc báo hằng tháng, cha mẹ nuôi phải báo cáo hằng năm để thống kê sự phát triển của đứa trẻ.

Bài viết thuộc 642e92efb79421734881b53e1e1b18b6 Tin nước Mỹ

Theo ditrumy

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất