cuop - Người đàn ông dũng cảm chống trả tên cướp bằng tay không