» 
 Nhập cư Mỹ và chính sách mới của Donal Trump

Nhập cư Mỹ và chính sách mới của Donal Trump

Kế hoạch này sẽ đưa ra những thay đổi sâu rộng nhất cho hệ thống nhập cư Mỹ hợp pháp trong hàng thập kỷ và thể hiện nỗ lực mới nhất của Tổng thống nhằm ngăn chặn dòng người mới đến Hoa Kỳ. Kể từ khi nhậm chức, ông đã ngăn cấm nhiều du khách từ các quốc gia đa số Hồi giáo chọn lọc, hạn chế dòng người tị nạn, gia tăng số người nhập cư bị bắt và ép xây dựng một bức tường dọc theo biên giới phía Nam.