» 
Những điều cần biết về điều kiện du học Mỹ theo diện tự túc

Những điều cần biết về điều kiện du học Mỹ theo diện tự túc

Mỹ luôn nằm trong top lựa chọn du học hàng đầu hiện nay của các sinh viên quốc tế nói chúng và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, để được du học tại Mỹ thì sinh viên cần đáp ứng nhiều điều kiện.