» 
ÐẠO LUẬT DI TRÚ MỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỘC THÂN DƯỚI 21 TUỔI

ÐẠO LUẬT DI TRÚ MỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỘC THÂN DƯỚI 21 TUỔI

Luật Di Trú Mỹ là loại luật rất phức tạp, do đó bạn cần am tường và thấu hiểu về luật này để được Sở Di Trú chấp thuận.