» 
Chuyên gia: Thách thức cho người Việt nếu Mỹ tăng mức đầu tư EB-5 lên gấp 3 lần

Chuyên gia: Thách thức cho người Việt nếu Mỹ tăng mức đầu tư EB-5 lên gấp 3 lần

Theo ông Trần Văn Tỉnh, Tổng giám đốc IMM Group, nếu số tiền đầu tư EB-5 tăng gấp 3 sẽ là dấu chấm hết cho ước mơ lấy thẻ xanh Mỹ của nhiều gia đình.