» 
5 loại Thị thực ưu tiên dựa trên Việc làm của Mỹ

5 loại Thị thực ưu tiên dựa trên Việc làm của Mỹ

Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã mở cửa cho những người tìm kiếm các cơ hội kinh tế mới. Người nhập cư thường tìm kiếm những hứa hẹn về một tương lai tài chính lạc quan hơn thông qua việc nhập cư dựa vào việc làm, cho phép một chủ lao động Mỹ bảo trợ một cá nhân cho một vị trí cụ thể.