» 
Liệu có thể tin tưởng vào chính sách đầu tư EB5

Liệu có thể tin tưởng vào chính sách đầu tư EB5

Người Việt có xu hướng tham gia vào các chính sách định cư để có thể đến các quốc gia phát triển hơn và Mỹ là một trong số nhiều nước được lựa chọn nhất hiện nay.