» 
Nhiều người nhập cảnh vào Mỹ bị phạt tiền hoặc đi tù vì không biết 4 điều này

Nhiều người nhập cảnh vào Mỹ bị phạt tiền hoặc đi tù vì không biết 4 điều này

Người nhập cảnh vào Mỹ, kể cả công dân Mỹ trở về, nên cẩn thận khi mang theo hàng hóa và tiền, nếu không muốn bị phạt, bị tịch thu, thậm chí bị giam giữ.