» 
Không còn cấp e-visa cho Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc

Không còn cấp e-visa cho Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc

Từ nay, công dân của nhiều nước như Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha... nếu muốn ở lại Việt Nam lâu hơn thời gian được miễn thị thực thì phải xin loại thị thực bình thường, không còn được cấp thị thực điện tử (e-visa) như trước đây.