» 
Sở hữu thẻ xanh có điều kiện có thể bảo lãnh người thân sang Mỹ hay không?

Sở hữu thẻ xanh có điều kiện có thể bảo lãnh người thân sang Mỹ hay không?

Có khá nhiều thắc mắc về việc công dân Việt Nam sang Mỹ theo diện visa kết hôn, được cấp thẻ xanh có điều kiện (chưa có thẻ xanh vĩnh viễn) có được bảo lãnh người thân sang Mỹ được.