» 
Những trường hợp trục xuất người đã nhập cảnh Mỹ

Những trường hợp trục xuất người đã nhập cảnh Mỹ

Trục xuất tiếng Anh là “Removal,” và có hai loại, là trục xuất những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ và trục xuất những người đã nhập cảnh. Kỳ này xin nói về loại trục xuất thứ hai: “Removal Under Deportation Grounds.”