» 
Người Mỹ đang đổ xô đến châu Á, vì sao?

Người Mỹ đang đổ xô đến châu Á, vì sao?

Châu Á đang nổi lên như  một điểm đến quan trọng của người Mỹ.