» 
Bảo lãnh diện vợ chồng, hồ sơ cần những gì

Bảo lãnh diện vợ chồng, hồ sơ cần những gì

Trong trường hợp bảo lãnh diện vợ chồng, những giấy tờ cần thiết phải nộp chung với đơn I-130 gồm có: