» 
Nhiều người khi nhập cảnh vào Mỹ bị yêu cầu về nước ngay lập tức

Nhiều người khi nhập cảnh vào Mỹ bị yêu cầu về nước ngay lập tức

Những người khi nhập cảnh vào Mỹ nếu bị hải quan buộc phải về nước, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục làm thủ tục đến Mỹ; ngắn thì 1 đến 2 năm, thậm chí 5 năm, nghiêm trọng thì có thể bị cấm vĩnh viễn. Để tránh gặp phải vấn đề rắc rối này,