» 
Thẻ xanh Mỹ 2 năm và thẻ xanh 10 năm: Những điều cần biết

Thẻ xanh Mỹ 2 năm và thẻ xanh 10 năm: Những điều cần biết

Thẻ xanh 2 năm được cấp thông qua việc kết hôn hay theo diện đầu tư định cư. Trong khi đó, thẻ xanh 10 năm như là sự xác nhận của chính quyền liên bang để bạn được sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp.