» 
Có thẻ xanh định cư Mỹ thì mất bao lâu để bảo lãnh theo diện bảo lãnh vợ/chồng?

Có thẻ xanh định cư Mỹ thì mất bao lâu để bảo lãnh theo diện bảo lãnh vợ/chồng?

Trong các diện định cư Mỹ thì hiện nay, số lượng người lựa chọn hình thức định cư theo diện bảo lãnh vợ/chồng khá là phổ biến. Khi một trong hai vợ chồng đã có thẻ xanh định cư và muốn bảo lãnh người còn lại theo hình thức bảo lãnh vợ/chồng thì thời gian mất bao nhiêu lâu?