» 
**DI TRÚ ĐỊNH CƯ ĐÃ “ĐÓNG BĂNG” TRONG NĂM 2020

**DI TRÚ ĐỊNH CƯ ĐÃ “ĐÓNG BĂNG” TRONG NĂM 2020

Lion mong rằng, bà con hãy chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch cho khoản 2 năm tới để cùng vượt qua tình trạng di trú đầy biến động này.