» 
Những điều cần biết về Thẻ xanh Mỹ sau khi đã ly hôn

Những điều cần biết về Thẻ xanh Mỹ sau khi đã ly hôn

Vì I-130 chỉ là sự khởi đầu của hành trình nhập cư của bạn đối với thẻ xanh, không có gì ràng buộc pháp lý đối với Hoa Kỳ. Vì vậy, bạn sẽ không thể tiếp tục theo đuổi thẻ xanh nếu bạn và vợ / chồng của bạn ly dị.