Định cư diện vợ chồng bao lâu sẽ nhận được thẻ xanh?

Thẻ xanh có điều kiện hay thẻ xanh vĩnh viễn là loại giấy tờ công nhận tình trạng thường trú hợp pháp của đương đơn định cư theo diện bảo lãnh. Mỗi tiểu bang khác nhau tại Mỹ sẽ có các thời gian giao nhận thẻ xanh khác nhau.

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh là gì?

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 2f2b265625d76a6704b08093c652fd79 Tin nước MỹThẻ xanh

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh - loại thẻ chứng nhận tình trạng thường trú của người sở hữu

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh là từ gọi tắt của đương đơn được hưởng qui chế thường trú nhân. Nguyên thủy thẻ có màu xanh nên được gọi là "thẻ xanh". Về sau thẻ được đổi sang màu trắng và hiện nay là màu hồng.

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thường thì thẻ xanh có giá trị trong vòng 10 năm trừ trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh cho vị hôn phu/ hôn phu hay vợ chồng  mà ngày được cấp thẻ xanh tính ngược lại ngày thành lập hôn thú dưới 02 năm hoặc thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng thì thẻ xanh chỉ có hiệu lực trong vòng 02 năm, sau đó phải nộp đơn để được gia hạn thành 10 năm.

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thời hạn nhận thẻ xanh sau khi đến Mỹ?

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thông thường đương đơn sẽ nhận được thẻ xanh sau 2 tới 3 tháng khi đến Mỹ. Thời gian này sẽ khác nhau tuỳ qui định của từng tiểu bang. Một số tiểu bang thời gian chờ nhận thẻ xanh có thể kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm. Vì vậy không thể biết chính xác thời gian thẻ xanh được chuyển đến đương đơn. Tuy nhiên, khi đến Mỹ bằng thị thực định cư, hộ chiếu của đương đơn sẽ được đóng một con dấu gọi là I-551 Stamp. Con dấu này dùng để tạm thời thay thế cho thẻ xanh và có giá trị trong vòng 1 năm và được dùng để bạn xin đi học, đi du lịch, đi làm.

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Lưu ý: Đương đơn nên chờ đến khi nhận được thẻ xanh nếu muốn ra ngoài Bài viết thuộc dc912a253d1e9ba40e2c597ed2376640 Tin nước Mỹnước Mỹ để đảm bảo con đường quay trở lại Mỹ không gặp nhiều khó khăn. 

Bài viết thuộc 2f2b265625d76a6704b08093c652fd79 Tin nước MỹChuyển đồi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Chủ thẻ có thể xin chuyển đổi sang thẻ xanh 10 năm trước 90 ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Chuyển từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ vĩnh viễn (2 năm sang 10 năm) như thế nào?

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh 2 năm thường được cấp cho diện bảo lãnh vợ chồng, hôn phu  hôn thê. Để chuyển sang dạng thẻ xanh 10 năm nhằm duy trì tình trạng thường trú nhân, đương đơn phải nộp đơn để loại bỏ tình trạng cư trú có điều kiện, trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hết hạn và nộp mẫu đơn I-751 - đơn xin hủy bỏ các điều kiện cư trú.

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh 10 năm ở Mỹ

Bài viết thuộc c22abfa379f38b5b0411bc11fa9bf92f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh vĩnh viễn được cấp sau khi đương đơn gỡ bỏ các điều kiện cư trú của thẻ xanh 2 năm. Trong trường hợp, đương đơn vẫn chưa được nhập Bài viết thuộc 49ae49a23f67c759bf4fc791ba842aa2 Tin nước Mỹquốc tịch thì cứ sau thời hạn là 10 năm phải tiếp tục gia hạn thẻ xanh để duy trì tình trạng thường trú nhân, đồng thời không được rời khỏi Mỹ liên tục quá 01 năm. Nếu phải rời khỏi Mỹ liên tục trên 01 năm, đương đơn phải xin Giấy phép tái nhập cảnh (Re - Entry Permit) để bảo vệ tình trạng thường trú nhân của mình.

Làm thợ nail thuê, bạn đã từng làm việc bằng đam mê và hết mình chưa?

Làm thợ nail thuê, bạn đã từng làm việc bằng đam mê và hết mình chưa?

Rất nhiều bạn đi làm thuê luôn ì ạch, bị động, thậm chí việc giao, chỉ dẫn cụ thể vẫn không muốn làm hoặc làm cho có, làm cho xong, nhưng khi tự tách ra một cái thì đi giới thiệu, quảng cáo, viết bài, chia sẻ rất tâm huyết và đều đặn không ngừng nghỉ, lý do có phải do người ta trả bạn lương thấp không?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất