Mẹ quên rửa 1 chỗ cực quan trọng của nồi cơm điện nên cơm nấu lâu chín, bị cháy, tốn điện gấp 10

Mẹ quên rửa 1 chỗ cực quan trọng của nồi cơm điện nên cơm nấu lâu chín, bị cháy, tốn điện gấp 10

Nấu cơm mỗi ngày nhưng nhiều mẹ lại thường bỏ quên một nơi rất quan trọng trong nồi cơm.