» 
 » 
Khuyến cáo cho khách Việt đi Mỹ mùa dịch

Khuyến cáo cho khách Việt đi Mỹ mùa dịch

Từ đầu tháng 2, chính phủ Mỹ đình chỉ và giới hạn nhập cảnh người nước ngoài đã có mặt tại Trung Quốc để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.