» 
 » 
Đi du lịch nước ngoài, người Việt vẫn nặng tâm lý quà cáp

Đi du lịch nước ngoài, người Việt vẫn nặng tâm lý quà cáp

Đi ra ngoài để học cái hay, cái đẹp nhưng nhiều người mất hết tâm sức cho việc mua sắm, quà cáp.