» 
 » 
Công việc được trả 10.000 USD để đi khắp Mỹ ăn BBQ

Công việc được trả 10.000 USD để đi khắp Mỹ ăn BBQ

Người trúng tuyển còn được đưa một người bạn đi cùng và bao toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại.