» 
 » 
Hà Nội trên bàn cân yêu - ghét của khách Tây

Hà Nội trên bàn cân yêu - ghét của khách Tây

Trái ngược với những điều mong đợi, cô gái Anh không hề yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên.